Přednášky

Seznam přednesených prací

MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

 

KMA - Vyžádané přednášky na mezinárodních vědeckých konferencích

 

KMA 01 Dostalík J., Martínek L., Vávra P. Laparoskopická kolektomie

III. mezinárodní česko-polsko-slovenské sympozium, Třinec 20.-21.9.2001

 

KMA 02 Pelikán A., Vávra P. Karcinom rekta.

Vyžádaná přednáška na Universitní klinice v Ženevě, Švýcarsko, 2001.

 

KMA 03 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I.

Laparoscopic Surgery for Colorectal Cancer

Colorectal cancer surgery - standards and novelties. 26.-28.10.2006, Ljubljana, Slovenia

 

KMA 04 Vavra P. Laparoscopic Surgery for Rectal Cancer. Hammersmith Hospital, Imperial College London, 4th April 2007, London, UK

 

KMA 05 Vávra,P. Laparoskopická kolorektální chirurgie. Symposium péče o stomické pacienty. 4.-5.10.2007, Liptovský Mikuláš, Slovensko

 

KMA 06 Vávra,P., Dostalík,J., El-Gendi,A. et al. Manuálně asistovaná laparoskopická radiofrekvenční resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu.

VII. Sympózium péče o stomické pacienty. 2.-3.10.2008, Hrotovice, Česká republika

 

KMA 07 Vavra,P., El-Gendi,A., Dostalik,J., Ihnat,P., Penhaker,M., Vavrova,M., Khorsandi,S., Habib,N. Laparoscopic Hand Assisted Aproach for Colorectal Cancer Liver Metastases.

8th Annual Conference of The Egyptian Society of Surgeons and Egyptian Group of Laparoendoscopic Surgeons, November 19-21,2009, Ain El Sokhna, Egypt

 

KMA 08 Vavra,P., Dostalik,J., Vavrova,M., Gunkova,P., Martinek,L., Ihnat,P. Miniinvasive Surgery in Czech Republic.

8th Annual Conference of The Egyptian Society of Surgeons and Egyptian Group of Laparoendoscopic Surgeons, November 19-21,2009, Ain El Sokhna, Egypt

 

KMA 09 Vavra,P., Habib,N. RF Ablation of the Rectal Cancer (Imperial College London).

7th International Symposium of Coloproctology, October 7-9, 2010, Belgrade, Serbia. Supplement 38.

 

KMA 10 Vavra,P. Laparoscopic Liver Resections. Simpozium Lecenie disseminirovannogo kolorektalnogo raka. March,18, 2011, Moscow, Russia

 

KMA 11 Vávra,P. Transanální endoskopická mikrochirurgie – možnosti a limity. Kongres Letovice Care – praktická proktologie, 20.-21.5.2011, Letovice, Česká republika

KMA 12 Vávra,P., Nowaková,J., Hasal,M., Ihnát,P., Jelínek,P. Laparoskopická chirurgie jater.

Vyžádaná přednáška na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. 28.2.2012

 

KMA 13 Vávra P. Laparoskopické radiofrekvenčně asistované resekce jater. Vyžádaná přednáška, Asklepios Klinik Barmbek, 16.10.2013, Hamburk, Německo

 

 

KMB - Přednášky na mezinárodních vědeckých konferencích

 

KMB 01 Vávra P. Laparoscopic treatment of inguinal hernia.

II. kongres laparoskopické chirurgie a endoskopie s mezinárodní účastí. Brno,1996

 

KMB 02 Czudek S., Vávra P. Hernioplastica laparoscopica – 1000 TAPP. Laparoskopická konference baltských zemí. Gdaňsk,1997.

 

KMB 03 Czudek S., Vávra P. 1000 TAPP.

Slovenské endoskopické dny s mezinárodní účastí. Žilina, 1997.

 

KMB 04 Czudek S., Vávra P. 1000 TAPP.

Laparoskopický kongres EAES (European Assotiation for Endoscopic Surgery). Istanbul, 1997.

 

KMB 05 Czudek S., Vávra P. 1000 TAPP.

European institute for telesurgery. Strasbourg, 1997.

 

KMB 06 Czudek S., Vávra P. 1000 TAPP.

Světový endoskopický kongres. Řím, 1998.

 

KMB 07 Vávra P., Firla B.: Vesica fellea duplex-laparoscopic cholecystectomy.

II.český chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Mariánské Lázně, 1998.

 

KMB 08 Zonča P., Vávra P., Malý T., Richter V. Stapled hemorrhoidectomy.

European Society of Surgery, 4th Annual Meeting ,Poland, December 3rd-6th , 2000.

 

KMB 09 Vávra P., Zonča P., Malý T., Pelikán A. Intermitentní ileocekální intususcepce v dospělém věku.

54.Chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, 2000.

 

KMB 10 Zonča P., Vávra P., Malý T., Pelikán A. Laryngospasmus u pacientů po operačním zákroku na chirurgické JIP.

54.Chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, 2000.

 

KMB 11 Zonča P., Malý T., Vávra P., Pelikán A. Akutní divertikulitida – aktuální problém.

54.Chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, 2000.

 

KMB 12 Dostalík J., Martínek L., Richter V., Anděl P., Vávra P., Satinský I. Harmonický skalpel v miniinvazivní chirurgii.

XXVII. stredoslovenské dni. Žilina, 2002.

 

KMB 13 Zonča P., Malý T., Vávra P. Albumin as a nutritional and inflammatory parameter.

Croatian national congress with international participation, Croatia, 2002.

 

KMB 14 Zonča P., Malý T., Vávra P. Albumin as a nutritional and inflammatory parameter in patients after the surgery for rectal cancer.

Eurosurgery 2002, Lisabon, Portugalsko, 2002.

 

KMB 15 Vávra P., Dostalík J., Martínek L., Guňková P. Operace haemorrhoidů: úskalí a nástrahy staplerové techniky dle Longo.

56. chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, Slovensko, 2002.

 

KMB 16 Vávra P., Rydlová M., Dostalík J., Martínek L., Zonča P., Guňková P., Jalůvka F., Vávrová M. The Rectal Cancer in Czech Republic- the highest incidence in the World, Three years study of the safe distance of the lower resection line in surgery for rectal cancer

7th Annual Meeting European Society of Surgery, November 20-22, 2003, Praha

 

KMB 17 Vávra P., Dostalík J., Guňková P., Guňka I., Martínek L., Plevová P., Rydlová M. Benefit of Laparoscopic Approach in the Treatment of Familial Adenomatous Polyposis

7th Annual Meeting European Society of Surgery, November 20-22, 2003, Praha

 

KMB 18 Guňka I., Dostalík J., Černoch J., Vávra P., Guňková P., Vávrová M. Algoritmus vyšetřovacích metod u onemocnění pankreatobiliárního systému.

 57. chirurgický deň Kostlivého, Bratislava, prosinec 2003

 

KMB 19 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Anděl P., Guňková P. Laparoscopic left hemicolectomy – technique

6th Czech-Polish-Slovak International symposium of Videosurgery. Ostrava, Czech Republic, 26.-28.5. 2004.

 

KMB 20 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I. Laparoscopic treatment of rectocele

 6th Czech-Polish-Slovak International symposium of Videosurgery. Ostrava, Czech Republic, 26.-28.5. 2004.

 

KMB 21 Martínek L., Dostalík J., Anděl P., Vávra P., Mazur M. History of laparoscopic colorectal surgery

 6th Czech-Polish-Slovak International symposium of Videosurgery. Ostrava, Czech Republic, 26.-28.5. 2004.

 

KMB 22 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Anděl P., Guňková P.: Laparoscopic colorectal surgery-ten years experience

 6th Czech-Polish-Slovak International symposium of Videosurgery. Ostrava, Czech Republic, 26.-28.5. 2004.

 

KMB 23 Anděl P., Vávra P., Jalůvka F., Schwarz P., Satinský I., Kubala O., Martínek L., Dostalík,J. Does hormony scalpel have its position in transanal endoscopic microsurgery?

6th Czech – Polish – Slovak International Symposium of Videosurgery. Ostrava, 2004.

 

KMB 24 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Anděl P., Foltys A., Guňková P., Guňka I., Jalůvka F. Laparoskopická chirurgie pro kolorektální karcinom – 10 let zkušeností

 IV. Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí a 33. společný kongres českých a slovenských chirurgů, Hradec Králové, Pardubice, 5.-7.9. 2004.

 

KMB 25 Vávra P., Vávrová M., Dostalík J., Martínek L., Guňková P., Anděl P. Přínos vyšetření anorektálního úhlu pro určení bezpečné vzdálenosti dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta

 IV. Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí a 33. společný kongres českých a slovenských chirurgů, Hradec Králové, Pardubice, 5.-7.9. 2004.

 

KMB 26 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Guňková P., Schwarz P., Guňka I. Ileus jako komplikace laparoskopické operace

58. chirurgický den Kostlivého, 3.12. 2004, Bratislava.

 

KMB 27 Vávra P., Dostalík J., Martínek L., Anděl P., Pelikán A., Guňková P., Guňka I. Komplikace chirurgické léčby kolorektálního karcinomu (T.E.M., laparoskopie)

58. chirurgický den Kostlivého, 3.12. 2004, Bratislava.

 

KMB 28 Anděl P., Vávra P., Dostalík J., Satinský I., Kubala O. Komplikace stentování rektálních stenóz – eliminuje TEM tyto komplikace ?

58. Chirurgický den Kostlivého. Bratislava, 3.12. 2004.

 

KMB 29 Machytka E., Vávra P. Rektovaginální píštěl způsobená vaginálním antikoncepčím pesarem.

Dny mladých internistů. Martin, Slovensko, 2004.

 

KMB 30 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P. Operace tlustého střeva otevřeně nebo laparoskopicky. V čem je problém?

5. Žilinský chirurgický den., Žilina18.2.2005.

 

KMB 31 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I. Laparoscopic colorectal surgery in obese patients

 VII.th Polish-Czech-Slovak International Symposium of Videosurgery, Konin-Licheň, Polsko, 27.-29.4.2005.

 

KMB 32 Vavra P., Andel P., Dostalik J., Pelikan A., Gunkova P., Gunka I., Vavrova M., Martinek L., Rydlova M. Transanal endoscopic microsurgery and harmonic scalpel – the first experience in the world.

 International Surgical Week – 41st World Congress of Surgery of ISS. 21-25 August 2005, Durban , South Africa.

 

KMB 33 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I. Laparoskopická totální mezorektální excize

Konference Miniinvazivní chirurgie v onkologii, Ostrava, 20-21.10. 2005.

 

KMB 34 Anděl P., Dostalík J., Vávra P., Martínek L. Chirurgická léčba nízce uloženého karcinomu rekta metodou rendez-vous

Konference Miniinvazivní chirurgie v onkologii, Ostrava, 20 - 21.10. 2005.

 

KMB 35 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Anděl P., Mazur M., Guňková P., Guňka I. Laparoskopická chirurgie kolorekta pro karcinom – zkušenosti 11 let. Miniinvazivní chirurgie v onkologii, 20.-21. října 2005, Ostrava.

 

KMB 36 Anděl P., Vávra P., Dostalík J. Mění použití harmonického skalpelu v T.E.M. indikační kritéria v chirurgické terapii nízce uloženého karcinomu rekta?

Miniinvazivní chirurgie v onkologii, 20.-21. října 2005, Ostrava.

 

KMB 37 Dostalík J., Martínek L., Richter V., Vávra P., Guňková P., Guňka I., Guziana P. „Gas less“ laparoskopická chirurgie.

59. Chirurgický den Kostlivého , 2. prosince 2005, Bratislava , Slovensko.

 

KMB 38 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I. Laparoskopická totální mezorektální excize.

59. Chirurgický den Kostlivého , 2. prosince 2005, Bratislava , Slovensko.

 

KMB 39 Vávra P., Dostalík J., Anděl P., Martínek L., Guňková P., Vávrová M., Guňka I. První případ řešení rektovaginální píštěle pomocí transanální endoskopické mikrochirurgie.

59. Chirurgický den Kostlivého , 2. prosince 2005, Bratislava , Slovensko.

 

KMB 40 Vávra P., Dostalík J., Anděl P., Martínek L., Guňková P., Guňka I. Netradiční spojení harmonického skalpelu a T.E.M. (transanální endoskopické mikrochirurgie).

59. Chirurgický den Kostlivého , 2. prosince 2005, Bratislava , Slovensko.

 

KMB 41 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl., Guňková P., Guňka I. Laparoscopic rectal resection

 VIII. Slovak Czech Polish Symposium of Endoscopic Surgery, Žilina, Slovak Republic 1.-3.2.2006

 

KMB 42 Anděl P., Dostalík J., Vávra P., Martínek L., Kubala O., Schwarz P., Satinský I., Prokop J. Surgery of low rectal carcinoma using the rendez- vous method- laparoscopic resection combined with T.E.M.

 VIII. Slovak Czech Polish Symposium of Endoscopic Surgery, Žilina, Slovak Republic 1.-3.2.2006

 

KMB 43 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Foltys A., Mazur M., Guňková P. Gasless laparoscopy- prospective randomized study

 VIII. Slovak Czech Polish Symposium of Endoscopic Surgery, Žilina, Slovak Republic 1.-3.2.2006

 

KMB 44 Vávra P., Dostalík J., Martínek L., Guňková P., Vávrová M., Anděl P., Guňka I. Laparoscopic radiofrequent ablation of the liver metastases

 VIII. Slovak Czech Polish Symposium of Endoscopic Surgery, Žilina, Slovak Republic 1.-3.2.2006

 

KMB 45 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P. a kol. Laparoscopic Surgery for Rectal Cancer

 IV. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou, Nitra, 6.-8. september 2006

 

KMB 46 Anděl P., Dostalík J., Vávra P., Martínek L. Surgery of Low Rectal Carcinoma Using the Randez Vous Method- Laparoscopic Resection Combined with T.E.M.

 IV. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou, Nitra, 6.-8. september 2006

 

KMB 47 Vávra P., Dostalík J., Martínek L., Guňková P. a kol. Distální intramurální šíření karcinomu rekta ve vztahu ke sphnicter šetřícím operacím

 IV. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou, Nitra, 6.-8. september 2006

 

KMB 48 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Guňková P., Jalůvka F. High definition TV v laparoskopické chirurgii.

Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava

 

KMB 49 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I. Laparoskopická chirurgie v léčbě chronické obstipace.

Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava

 

KMB 50 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Guňková P., Guňka I. Komplikace laparoskopické kolorektální chirurgie.

Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava

 

KMB 51 Vávra P., Dostalík J., Martínek L., Guňková P., Anděl P., Vávrová M., Guňka I. Moderní technické trendy v chirurgii karcinomu rekta.

Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava

 

KMB 52 Anděl P., Dostalík J., Vávra P., Martínek L. Černoch J. Extraanatomická, endoskopicky navigovaná resekce žaludku, možnost chirurgického řešení včasného karcinomu žaludku.

Konference miniinvazivní chirurgie – novinky a komplikace. 2.-3. listopadu 2006, Ostrava

 

KMB 53 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Guňková P., Guňka I. Laparoscopic rectum Surgery. 10th World Congress of Endsocpic Surgery and 14th international Congress of the E.A.E.S, Berlin 13-16. September 2006

 

KMB 54 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Mazur M., Guňková P., Guňka I.: Gas-less laparoscopy- a prospective randomized trial. 10th World Congress of Endsocpic Surgery and 14th international Congress of the E.A.E.S, Berlin 13-16. September 2006

 

KMB 55 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Guňková P., Guňka I. The POSSUM scoring systém for assesment of morbidity in laparoscopic colorectal surgery

9th International Czech- Polish- Slovak Symposium on Videosurgery, 26-27 April 2007, Prague

 

KMB 56 Dostalík J., Martínek L., Richter V., Vávra P., Mazur M., Guňková P., Guňka I. First experience with new circular stapler to perform anastomosis in upper part of GIT

9th International Czech- Polish- Slovak Symposium on Videosurgery, 26-27 April 2007, Prague

 

KMB 57 Vavra P. Laparoscopic Surgery for Rectal Cancer. Hammersmith Hospital, Imperial College London, 4th April 2007, London, UK

 

KMB 58 Khorsandi,S., Vavra,P., Dostalik,J., Zacharoulis,D., Dickinson,R.J., Navarra,G., Nicholls,J.P., Jiao,L.R., Habib,N.A. Initial Clinical Trial Results of a New Bipolar Radiofrequency Ablation/ Aspirator Device (Hexablate) in the management of primary and secondary liver cancer. Annual Meeting, Imperial College London, 8.-10.10.2007, London, UK

 

KMB 59 Vávra,P., El-Gendi,A., Papaevangelou,A., Dostalík,J., Martínek,L., Vávrová,M., Machytka,E., Ihnát,P., Habib,N. Radiofrekvenční ablace v chirurgii – Habib 4X, Hexablate, Endoblate. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava

 

KMB 60 Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Ihnát,P., Papaevangelou,A., Vávrová,M., El-Gendi,A., Dvořáčková,J. Manuálně asistovaná laparoskopická radiofrekvenční resekce jater (Habib 4X). Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava

 

KMB 61 Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Guňková,P., Anděl,P., Vávrová,M., Machytka,E. První případ řešení benigní rektovaginální píštěle pomocí T.E.M. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava

 

KMB 62 Anděl,P., Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Kubala,O. Topografie kolické léze před laparoskopickou resekci střevní. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava

 

KMB 63 Martínek,L., Dostalík,J., Vávra,P., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Technika anastomóz po resekcích v dolní třetině rekta. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava

 

KMB 64 Guňková,P., Guňka,I., Dostalík,J., Martínek,L., Richter,V., Vávra,P. První zkušenosti s laparoskopickou desinvaginací v dětském věku. Konference miniinvazivní chirurgie. 11.-12.10.2007, Ostrava

 

KMB 65 Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Ihnát,P., Papaevangelou,A., Vávrová,M., El-Gendi,A., Dvořáčková,J., Habib,N. Možnosti použití manuálně asistované laparoskopické radiofrekvenční ablace při resekci jaterních metastáz. 61. chirurgický deň Kostlivého,7.12.2007, Bratislava, Slovensko

 

KMB 66 Ihnát,P., Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L., Vávrová,M., Machytka,E. Možnosti použití manuálně asistované laparoskopické radiofrekvenční ablace při resekci jaterních metastáz. 61. chirurgický deň Kostlivého,7.12.2007, Bratislava, Slovensko

 

KMB 67 Vávra,P., Dostalík,J., Vávrová,M., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I., Martínek,L. Možnosti využití T.E.M. (transanální endoskopické mikrochirurgie) při řešení benigní rektovaginální píštěle. 61. chirurgický deň Kostlivého,7.12.2007, Bratislava, Slovensko

 

KMB 68 Vávra,P., El-Gendi,A., Papaevangelou,A., Dostalík,J., Martínek,L., Vávrová,M., Machytka,E., Ihnát,P., Habib,N. Možnosti využití radiofrekvenční ablace v chirurgii - Habib 4X, Hexablate, Endoblate. 61. chirurgický deň Kostlivého,7.12.2007, Bratislava, Slovensko

 

KMB 69 El-Gendi,AM, Vavra,P, Pai,M, Jiao,LR, Habib,NA. Radiofrequency assisted hepatic resection: A new technique using a bipolar device. International conference on gastrointestinal cancer. 10-13.03.2008, Kuwait city. Kuwait.

 

KMB 70 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Guňková P., Guňka I. Laparoscopic rectum surgery. 10th World Congress of Endsocpic Surgery and 14th international Congress of the E.A.E.S, Berlin 13-16. September 2006

 

KMB 71 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Mazur M., Guňková P., Guňka I. Gas-less laparoscopy- a prospective randomized trial. 10th World Congress of Endsocpic Surgery and 14th international Congress of the E.A.E.S, Berlin 13-16. September 2006

 

KMB 72 Vavra,P., El-Gendi,A., Vavrova,M., Papaevangelou,A., Dostalik,J., Martinek,L., Ihnat,P., Habib,N.A. Hand – assisted laparoscopic liver resection using Habib´s technique: a novel aproach.

 1st central European Congress of Surgery 2008, Prague, April 23-26 2008

 

KMB 73 El-Gendi AM, Vavra P, Pai M, Damrah O, Habib NA. Survival and Outcome after Hepatic Resection and Combined Resection/Ablation of Multiple Bilobar Liver Metastases from Colorectal Carcinoma using a Radiofrequency Bipolar Device.

8th Egyptian congress of surgical oncology. 19-20 June 2008, Egypt

 

KMB 74 Ihnát,P., Vávra,P., Dostalík,J., Martínek,L. Barron Technique.

10th Polish-Slovak-Czech Symhposium of Videosurgery. 14.-16. September,2008. Wisla, Poland

 

KMB 75 Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Mazur,M., Richter,V., Anděl,P., Guňková,P., Guňka,I. Výhody laparoskopického přístupu u operací v podbráničním prostoru a hluboko v malé pánvi.

V. Český chirurgický sjezd a XXXVI. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů. 8.-10. října 2008, Praha, Česká republika

 

KMB 76 El Gendi AM, Vavra P, Pai M, Damrah O, Habib NA. Survival and outcome after combined resection-ablation of multiple bilobar colorectal liver metastases.

26th annual summer meeting of the Egyptian society of surgeons. 22-24 October 2008, Alexandria, Egypt. "EL SAHWI AWARD FOR BEST RESEARCH"

 

KMB 77 Dostalík J., Martínek L., Guňková P., Guňka I., Vávra P., Ihnát P. Laparoskopické řešení parastomální kýly.

Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava.

 

KMB 78 Martínek L., Dostalík J., Guňková P., Guňka I., Mazur M., Vávra P., Foltys A. Chirurgické lepidlo Glubran 2 – možnost fixace síťky při laparoskopické hernioplastice.

Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava.

 

KMB 79 Vávra P. , El-Gendi A. , Dostalík J., Ihnát P. , Vávrová M., Martínek L. , Papaevangelou A. , Toyama Y. , Otsuka Y. , Habib N.Laparoskopie a resekce jater.

Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava.

 

KMB 80 Ihnát P., Vávra P., Dostalík J., Guňková P., Martínek L. Možnosti a výsledky léčby nádorů jater.

Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava.

 

KMB 81 Guňka I., Martínek L., Dostalík J., Guňková P., Mazur M., Vávra P. Je věk rizikovým faktorem laparoskopických operací kolorekta?

Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava.

 

KMB 82 Guňková P., Martínek L., Dostalík J., Guňka I., Mazur M., Vávra P. Konverze a pooperační komplikace v laparoskopické kolorektální chirurgii. Miniinvazivní přístup v řešení chorob GIT. 13.-14.11.2008, Ostrava.

 

KMB 83 El-Gendi AM, Khorsandi SE, Pai M, Vavra P, Zacharoulis D, Nicholls JP, Spalding D, Jiao LR, Habib NA . REPEAT HEPATIC RESECTION USING A RADIOFREQUENCY ASSISTED TECHNIQUE.

2nd Biennial Congress of Asian-Pacific Hepato-Pancreto-Biliary Association. March 25 – 27, 2009 Bangkok, Thailand.

 

KMB 84 Khorsandi,S.E., Vavra,P., Dostalik,J. Zacharoulis,D., Khan,S.A., Habib,N.A.

Pilot clinical study on a new bipolar radiofrequency ablation device in the endoscopic palliation of rectal cancer (Endoblate)

International Surgical Week ISW 2009, Adelaide, Australia, September 6-10, 2009.

 

KMB 85 Khorsandi,S.E., Zacharoulis,D., Vavra,P., Dostalik,J., Navarra,G., Jiao,L.R., Habib,N.A.

Short term data from a pilot study on a new bipolar radiofrequency ablation/aspirator device in the management of liver cancer

International Surgical Week ISW 2009, Adelaide, Australia, September 6-10, 2009.

 

KMB 86 Martinek,L., Dostalik,J., Gunka,I., Gunkova,P., Ostruszka,P., Vavra,P.

Long-term results of laparoscopic surgery for rectal cancer

International Surgical Week ISW 2009, Adelaide, Australia, September 6-10, 2009.

 

KMB 87 El-Gendi,AM, Vavra,P, Pai,M, Damrah,O, Habib,NA.

Survival and outcome after hepatic resection or combined resection ablation of multiple bilobar colorectal liver metastases

The 2nd KHIBC (King Hussein institute for biotechnology and cancer) MENA CANCER RESEARCH CONFERENCE, October 2-3, 2009, Amman, Jordan.

 

KMB 88 Vávra,P., Ihnát,P., El-Gendi,A., Vávrová,M., Martínek,L., Guňka,I., Czerný,T., Jonszta,T., Dostalík,J. Miniinvazivní chirurgie jater.

Současný stav laparoskopie a torakoskopie. 29.-30.10.2009, Ostrava

 

KMB 89 Martínek,L., Dostalík,J., Guňka,I., Guňková,P., Vávra,P. Laparoskopická chirurgie karcinomu rekta – dlouhodobé výsledky.

Současný stav laparoskopie a torakoskopie. 29.-30.10.2009, Ostrava

 

KMB 90 Havránek,O., Vávra,P., Krhat,J. Využití radiofrekvenční ablace při laparoskopické resekci ledviny.

Současný stav laparoskopie a torakoskopie. 29.-30.10.2009, Ostrava

 

KMB 91 Vávra P. Vliv distálního intramurálního šíření nádoru a vzdálenosti dolní resekční linie na prognózu pacientů s karcinomem rekta.

 XXIII. Petřivalského-Rapantův den a 56. Mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. 29.-30.4.2010, Olomouc

 

KMB 92 Martínek L., Dostalík J., Guňka I., Guňková P., Vávra P. Vliv konverze na výsledky laparoskopických resekcí kolorektálního karcinomu.

XXIII. Petřivalského-Rapantův den a 56. Mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. 29.-30.4.2010, Olomouc

 

KMB 93 El-Gendi AM, Vavra P, Abdel-Baki N, El-Kayal S, Habib N. Radiofrequency assisted hepatic resection: a new technique using a bipolar device. 15th Congress of the European Society of Surgical Oncology (ESSO), September 15-17, 2010, Bordeaux, France

 

KMB 94 El-Gendi A, Vavra P, Dostalik J, Vavrova M. Laparoscopic liver resection using a bipolar radiofrequency device. 15th Congress of the European Society of Surgical Oncology (ESSO), September 15-17, 2010, Bordeaux, France.

 

KMB 95 El-Gendi AM, El-Safei M, Vavra P, Abdel-Aziz F, Bedewy E. Intraoperative radiofrequency ablation for small HCC. Gastro club, May 13-15, 2010, Porto Marina, Egypt

 

KMB 96 El-Gendi AM, El-Safei M, Vavra P, Abdel-Aziz F, Bedewy E. Treatement of small HCC not amenable for percutaneous radiofrequency ablation. 3rd annual meeting of the Egyptian group of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery, 20-21 May 2010, Port Said, Egypt

 

KMB 97 Guňková,P., Guňka,I., Martínek,L., Dostalík,J., Mazur,M., Vávra,P. Vliv konverze na dlouhodobé výsledky v laparoskopické kolorektální chirurgii. XXXVIII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, VII. Český chirurgický sjezd, 17.-19.10.2010, Brno

 

KMB 98 Ihnát,P., Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Guňková,P., Ostruszka,P. Kvalita života pacientů po laparoskopické a otevřené resekci kolorekta.

XXXVIII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, VII. Český chirurgický sjezd, 17.-19.10.2010, Brno

 

KMB 99 Vávra,P., Ihnát,P., El-Gendi,A., Vávrová,M., Martínek,L., Dostalík,J., Nowaková,J., Habib,N.Laparoskopie a resekce jater - 3 leté zkušenosti.

7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 11.-12.11.2010, Ostrava

 

KMB100 Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Guňková,P., Guňka,I., Ihnát,P., Mazur,M., Richter,V. 1000 operací kolorekta laparoskopicky.

7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 11.-12.11.2010, Ostrava

 

KMB101 Guňková,P., Guňka,I., Martínek,L., Dostalík,J., Mazur,M., Vávra,P. Vliv konverze na dlouhodobé výsledky v laparoskopické kolorektální chirurgii. 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 11.-12.11.2010, Ostrava

 

KNB102 Vávra,P., Jelínek,P., Jonszta,T., Twardziková,P., Hasal,M., Habib,N.

Miniinvazivní přístup v léčbě hepatocelulárního karcinomu

8. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie: Jednoduché laparoskopické a torakoskopické výkony. 3.- 4. listopadu 2011, Ostrava

 

KNB103 Martínek,L., Dostalík,J., Guňková,P., Guňka,I., Vávra,P., Mazur,M.

Primoimplantace síťky – prevence parastomální hernie

8. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie: Jednoduché laparoskopické a torakoskopické výkony. 3.- 4. listopadu 2011, Ostrava

KNB104 Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Guňková,P., Guňka,I., Mazur,M., Richter,V.

Hybridní výkony – laparoskopické operace a NOSE

8. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie: Jednoduché laparoskopické a torakoskopické výkony. 3.- 4. listopadu 2011, Ostrava

 

KNB105 Vávra,P., Ihnát,P., Vávrová,M., Cvek,J.,Czerný,D., Nowaková,J., Habib,N. Miniinvazivní postupy v léčbě hepatocelulárního karcinomu.

 65. Chirurgický deň Kostlivého. 2.prosince 2011, Bratislava, Slovensko

 

KNB106 Vávra,P., Jelínek,P., Ihnát,P., Ostruszka,P., Rydlová,M., Horáček,J.

Distální intramurální šíření nádoru rekta a jeho vliv na prognózu pacientů s karcinomem rekta.

Kongres s mezinárodní účastí Letovice Care, 24.-26.5.2012, Letovice.

 

KNB107 Vavra,P., Twardzikova,P., Penhaker,M., Vavrova,M., Jonszta,T., Hasal,M., Nowakova,J., Ihnat,P., Habib,N. Hepatocellular Carcinoma: Options and Limits.

VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov s medzinárodnou účasťou, 12.-14.9.2012, Košice, Slovensko

 

KNB108 Vavra,P., Hasal,M., Ihnat,P., Nowakova,J., Czerny,D., Jelinek,P., Penhaker,M., Ostruszka,P., Habib,N. Laparoscopic Liver Resections.

VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov s medzinárodnou účasťou, 12.-14.9.2012, Košice, Slovensko

 

KNB109 Vávra P., Nowaková J., Hasal P., Penhaker M., Ihnát P., Ostruszka P., Jelínek P. Resekce jaterních tumorů: srovnání laparoskopického a otevřeného přístupu. 12. Česko – Polsko – Slovenský kongres miniinvazivní chirurgie, 9. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 1.11.2012 - 02.11.2012, Ostrava

 

KNB110 Ihnát P., Penhaker M., Vávra P., Ostruszka P., Jelínek P. Radiofrekvenční energie – nejrozšířenější miniinvazivní technologie v medicíně. 12. Česko – Polsko – Slovenský kongres miniinvazivní chirurgie, 9. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 1.11.2012 - 02.11.2012, Ostrava.

 

KNB111 Grepl, J., Penhaker, M., Hlavackova, M., Vavra, P., Prokop, L., Sikora, T., Horyl, P. Layout Optimization of Electrodes for Radiofrequency Ablation. Instrument In IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Inteligence and Informatics (SAMI), pp. 165-168, January 31 – February 2, 2013, Hermany Slovakia, ISBN: 978-1-4673-5926-9

 

KNB112 COMMEMORATIVE AWARD for Penhaker M., Hlavackova M., Vavra P., Grepl J., Prokop L., Sikora T.,Lukas D. Radiofrequency Surgical Instrument for Liver Ablation RONJA. The 7th International Exhibition of Inventions (Kunshan). China International Exhibition of Inventions New Techniques and Products, 9th - 12th November, 2012. China, Kunshan

 

KNB113 Ihnát P, Dvořáčková J., Delongová P, Vávra P, Martínek L, Guňková P, Pelikán A, Zonča P. Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu. 40.česko - slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 11.-13.9.2013, Plzeň.

 

KNB114 Vávra P, Nowakova J, Hasal M, Ihnát P, Penhaker M,Ostruszka P, Zonča P. Laparoskopické resekce sekundárních nádorů jater. 40.česko - slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 11.-13.9.2013, Plzeň.

 

KNB115 Zonča P., Martínek L., Peteja M., Vávra P. Kazuistika: ischemická léze extrahepatických žlučových cest. 5. kongres České gastroenterologické společnosti. 7.-9.11.2013, Karlovy Vary.

 

KNB116 Vávra,P., Twardziková,P., Penhaker,M., Jonszta,T., Hasal,M., Nowaková,J., Ihnát,P., Czerný,D., Zonča,P. Hepatocelulární karcinom: možnosti a limity chirurgické léčby. 5. kongres České gastroenterologické společnosti. 7.-9.11.2013, Karlovy Vary.

 

KNB117 Vávra P., Nowaková J., Jelínek P., Hasal M., Jurčíková J., Ihnát P., Ostruszka P., Habib N., Zonča P. Radiofrekvenčně asistované resekce jater: srovnání laparoskopických a klasických technik. 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO– CHIRURGICKO–ONKOLOGICKÉ DNY 2014, 25.09.2014 - 26.09.2014, Ostrava

 

KNB118 Peteja M., Vávra P., Richter V., Zonča P. Chirurgie jaterních metastáz. 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO– CHIRURGICKO–ONKOLOGICKÉ DNY 2014, 25.09.2014 - 26.09.2014, Ostrava

 

KNB119 Martínek L., Ihnát P., Vávra P., Peteja M., Zonča P. Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu – co se změnilo. 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO– CHIRURGICKO–ONKOLOGICKÉ DNY 2014, 25.09.2014 - 26.09.2014, Ostrava

 

KNB120 Ihnát P., Vávra P., Martínek L., Guňková P., Zonča P. 3D High Resolution anorektální manometrie ve funkčním hodnocení anorekta. 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO– CHIRURGICKO–ONKOLOGICKÉ DNY 2014, 25.09.2014 - 26.09.2014, Ostrava

 

 

KMC - Postery na mezinárodních vědeckých konferencích

 

KMC 01 Vávra P., Zonča P. Abscess štítnice.

II. slovenský chirurgický kongres. Bojnice, 1999.

 

KMC 02 Vávra P., Zonča P., Faltýn J., Kopecký J. Operative Treatment of haemorrhoids in Czech Republic at the end ofthe second millenium.

Joint meeting of the Mediterranean Society of Coloproctology and the Israel Society of Colon and Rectal surgery. Israel, 2000.

 

KMC 03 Zonča P., Vávra P., Pelikán A., Malý T., Kopecký J. The infections complications in the surgery of the rectalcancer.

Joint meeting of the Mediterranean Society of Coloproctology and the Israel Society of Colon and Rectal surgery. Israel, 2000.

 

KMC 04 Vávra P., Zonča P., Pelikán A., Malý T., Rydlová M. The safe distance of the lower resection line in surgery for rectal cancer in the dependence on grading, staging and typing of the tumor.

 8th Biennial Congress European Council of Coloproctology. Praha, 2001.

 

KMC 05 Zonča P., Vávra P., Malý T., Kopecký J., Jelen S., Čuřík R. The adenocarcinoma of appendix.

8th Biennial Congress European Council of Coloproctology. Praha, 2001.

 

KMC 06 Zonča P., Vávra P., Malý T., Richter V., Selichov A. Acute diverticulitis – today´sproblem.

8th Biennial Congress European Council of Coloproctology. Praha, 2001.

 

KMC 07 Vávra P., Dostalík J., Martínek L., Plevová I. Familiární adenomatózní polypóza jako prekanceróza kolorektálního karcinomu

Chirurgický den Kostlivého, Bratislava, prosinec 2001

 

KMC 08 Vávra P., Dostalík J., Martínek L., Guňková P. 3-leté zkušenosti s léčbou haemorrhoidů pomocí stapleru PPH 0l metodou dle Longo.

56. chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, Slovensko, 2002.

 

KMC 09 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P. Hand assisted laparoscopic colorectal surgery

11th EAES Congress 2003, Glasgow, Scotland, 15.-18.6.2003

 

KMC 10 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Foltys A, Guňková P., Guňka I., Jalůvka F. Laparoscopic surgery of colorectal cancer – ten years experience

12th International Congress of the E.A.E.S. Barcelona, Spain, 9.-12.6. 2004.

 

KMC 11 Vávra P., Dostalík J., Martínek L., Guňka I., Plevová P., Guňková P., Vávrová M. Laparoscopic colectomy for familial adenomatous polyposis.

12th international Congress of the E.A.E.S. Barcelona, Spain, 9.-12.6. 2004.

 

KMC 12 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I., Jalůvka F. Laparoscopic colorectal surgery in high-risk patients

12th International Congress of the E.A.E.S. Barcelona, Spain, 9.-12.6. 2004.

 

KMC 13 Vávra P., Dostalík J., Martínek L., Guňková P., Anděl P. Distální intramurální šíření karcinomu rekta .

 IV. Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí a 33. společný kongres českých a slovenských chirurgů, Hradec Králové, Pardubice, 5.-7.9. 2004

 

KMC 14 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I., Jalůvka F. Laparoskopická chirurgie kolorekta u rizikových pacientů.

 IV. Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí a 33. společný kongres českých a slovenských chirurgů, Hradec Králové, Pardubice, 5.-7.9. 2004.

 

KMC 15 Martínek L., Anděl P., Dostalík J., Vávra P., Guňková P., Schwarz P., Guňka I. Nízká kolorektální anastomóza pomocí PPH stapleru jako řešení selhání endostapleru při laparoskopické nízké přední resekci rekta

58. chirurgický den Kostlivého, 3.12.2004, Bratislava.

 

KMC 16 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Anděl P., Mazur M., Guňková P., Guňka I. Laparoscopic colorectal surgery – ten years experience.

13th EAES Congress, Venice, Italy, 1.-4.6. 2005.

 

KMC 17 Vávra P., Anděl P., Dostalík J., Martínek L., Guňková P., Pelikán A., Guňka I. Transanal endoscopic microsurgery and harmonic scalpel – indispensable component of contemporary coloproctology.

13th EAES Congress, Venice, Italy, 1.-4.6. 2005.

 

KMC 18 Vávra P., Vávrová M., Dostalík J., Martínek L., Jonszta T., Guňková P., Anděl P., Pelikán A., Guňka I. Virtual colonoscopy as a part of algorithm of facultative examination prior to colorectal cancer operation.

13th EAES Congress, Venice, Italy, 1.-4.6. 2005.

 

KMC 19 Vavra P., Dostalik J., Pelikan A., Rydlova M., Martinek L., Vavrova M., Gunkova P., Andel P., Gunka I. The safe distance of the lower resection line in surgery for rectal cancer – 3 years study of distal intramural spread. International Surgical Week – 41st World Congress of Surgery of ISS. 21-25 August 2005, Durban , South Africa.

 

KMC 20 Vávra P., Vávrová M., Dostalík J., Martínek L., Guňková P., Pelikán A., Jonszta T., Anděl P., Rydlová M. Virtual colonoscopy as a part of algorithm of facultative examination prior to colorectal cancer operation (poster)

11th Central Europian Congress of Coloproctology, Graz, 11th- 13th May 2006

 

KMC 21 Vávra P., Dostalík J., Rydlová M., Martínek L., Pelikán A., Guňková P., Anděl P., Vávrová M., Guňka I.

The safe distance of the lower resection line in surgery for rectal cancer- 3 years study of distal intramural spread (poster)

11th Central Europian Congress of Coloproctology, Graz, 11th- 13th May 2006

 

KMC 22 Anděl P., Dostalík J., Vávra P., Martínek L.: Surgery of low rectal carcinoma using the rendez vous method- laparoscopic resection combined with T.E.M.

 4th Croatian Congress of Surgery with international participation, 24.-27.5.2006, Zadar, Croatia

 

KMC 23 Ihnat,P., Vavra,P., Dostalik,J., Vavrova,M., Machytka,E. Radiofrequency-assisted liver resection – our experience.

1st central European Congress of Surgery 2008, Prague, April 23-26 2008

 

KMC 24 Vavra,P., El-Gendi,A., Dostalik,J., Gunkova,P., Vavrova,M., Machytka,E., Ihnat,P., Habib,N.A. Novel radiofrequency techniques in surgery: laparoscopic Habib 4X, Hexablate, Endoblate.

1st central European Congress of Surgery 2008, Prague, April 23-26 2008

 

KMC 25 Vavra P, El-Gendi A, Vavrova M, Papaevangelou A, Dostalik J, Martinek L, Ihnat P, Habib NA. Hand - Assisted Laparoscopic Liver Resection Using Habib’s Technique: a Novel Approach. 11th World Congress of Endoscopic Surgery, 21st Annual Meeting of Japan Society for Endoscopic Surgery (JSES), Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA) 2008, 2-6 September 2008, Yokohama, Japan. Suplement, p.270.

 

AFG 26 Vavra P, El-Gendi A, Dostalik J, Gunkova P, Vavrova M, Machytka M, Ihnat P, Habib NA. Novel Radiofrequency Techniques in Surgery: Laparoscopic Habib 4X, Hexablate, Endoblate. 11th World Congress of Endoscopic Surgery, 21st Annual Meeting of Japan Society for Endoscopic Surgery (JSES), Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia (ELSA) 2008, 2-6 September 2008, Yokohama, Japan. Suplement, p.271.

 

AFG 27 Vávra,P., El-Gendi,A., Vávrová,M., Papaevangelou,A., Dostalík,J., Martínek,L., Ihnát,P. Habib,N. Manuálně asistovaná laparoskopická radiofrekvenční resekce jater: Nový přístup k léčbě jaterních metastáz.

V. Český chirurgický sjezd a XXXVI. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů. 8.-10. října 2008, Praha, Česká republika

 

AFG 28 Martínek,L., Dostalík,J., Guňková,P., Guňka,I., Vávra,P. Pooperační komplikace v elektivní kolorektální chirurgii ve vztahu k věku, ASA klasifikaci a operační technice.

V. Český chirurgický sjezd a XXXVI. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů. 8.-10. října 2008, Praha, Česká republika

 

AFG 29 Ihnat,P., Martinek,L., Dostalik,J., Vavra,P., Gunkova,P. Laparoscopic treatment of iatrogenic ureter injury in colorectal surgery.

17th International EAES (European Association for Endoscopic Surgery) congress, 17 - 20 June 2009, Prague, Czech Republic

 

AFG 30 Gunka,I., Martinek,L., Dostali,J., Gunkova,P., Mazur,M., Vavra,P. Survival after curative laparoscopic versus open surgery for colon cancer.

17th International EAES (European Association for Endoscopic Surgery) congress, 17 - 20 June 2009, Prague, Czech Republic

 

AFG 31 Martinek,L., Dostali,J., Gunka,I., Gunkova,P., Vavra,P., Ostruszka,P. Long-term oncologic outcomes of laparoscopic surgery for rectal cancer.

 17th International EAES (European Association for Endoscopic Surgery) congress, 17 - 20 June 2009, Prague, Czech Republic

 

AFG 32 Dostalik,J., Martinek,L., Gunka,I., Gunkova,P., Vavra,P., Bortlicek,M. Laparoscopic surgery for rectal cancer in palliative intent.

 17th International EAES (European Association for Endoscopic Surgery) congress, 17 - 20 June 2009, Prague, Czech Republic

 

AFG 33 Vávra,P., El-Gendi,A., Ihnát,P., Vávrová,M., Dostalík,J., Nowaková,J., Jelínek,P., Habib,N.Laparoskopické resekce jater: kombinace manuálně asistované a radiofrekvenční techniky.

64. Chirurgický deň Kostlivého, 3.12.2010, Bratislava, Slovensko

 

AFG 34 Vávra,P., El-Gendi,A., Ihnát,P., Vávrová,M., Martínek,L., Dostalík,J., Nowaková,J., Habib,N. Miniinvazivní přístup v léčbě jaterních metastáz. 64. Chirurgický deň Kostlivého, 3.12.2010, Bratislava, Slovensko

 

AFG 35 Ihnát,P., Dostalík,J., Martínek,L., Vávra,P., Guňková,P., Ostruszka,P. Kvalita života pacientů po laparoskopické a otevřené resekci kolorekta.

64. Chirurgický deň Kostlivého, 3.12.2010, Bratislava, Slovensko

 

AFG 36 Vávra,P., Ihnát,P., El-Gendi,A., Vávrová,M., Ostruszka,P., Dostalík,J., Martínek,L., Jonszta,T., Czerny,D., , Habib,N. Hand-Assisted Laparoscopic Liver Resection Using Habib´s Technique: an Early Experience.

ELSA – 10th meeting of endoscopic and laparoscopic surgeons of Asia, November 25-27, 2010, Hanoi, Vietnam.

 

AFG 37 Vávra,P., El-Gendi,A., Ihnát,P., Vávrová,M., Dostalík,J., Guňka,I., Martínek,L., Ostruszka,P., Habib,N. Laparoscopic Liver Resection: Combination of Hand-Assisted and Radiofrequency Technique.

ELSA – 10th meeting of endoscopic and laparoscopic surgeons of Asia, November 25-27, 2010, Hanoi, Vietnam.

 

AFG 38 El‐Gendi A., Bessa S., Sharaan M.,Vavra P. Staging, Resectability, And Outcome In Patients With Gallbladder Carcinoma.

10th World Congress of the International Hepato – Pancreato – Biliary Association, July 1-5, 2012, Paris, France.

 

AFG 39 Vavra P., Twardzikova P., El‐Gendi A., Vavrova M., Jonszta T., Hasal M., Ihnat P., Habib N. HCC Options and Limits.

10th World Congress of the International Hepato – Pancreato – Biliary Association, July 1-5, 2012, Paris, France.

 

AFG 40 Vávra P., Twardziková P., El-Gendi A., Vávrová M., Nowaková J., Jonszta T., Hasal M., Ihnát P., Habib N. Možnosti léčby hepatocelulárního karcinomu. 12. Česko – Polsko – Slovenský kongres miniinvazivní chirurgie, 9. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 1.11.2012 - 02.11.2012, Ostrava.

 

AFG 41 Penhaker, M.; Vavra, P.; Hlavackova, M.; Kracmar, J., Prokop, L.; Sikora, T. “Linear Surgical Instrument for Bipolar Multielectrode Radiofrequency Ablation” In Aspects of Computational Intelligence: Theory and Applications, V 2, Topics in Intelligent Engineering and Informatics, Springer Berlin Heidelberg Editor Madarász, L., Zivcak, J., pp. 307-333, 2013, ISSN 978-3-642-30667-9 DOI 10.1007/978-3-642-30668-6_21, ISBN 8 2013-01-01

 

AFG 42 Grepl, J., Penhaker, M., Hlavackova, M., Vavra, P., Prokop, L., Sikora, T., Horyl, P. Layout Optimization of Electrodes for Radiofrequency Ablation. Instrument In IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Inteligence and Informatics (SAMI), pp. 165-168, January 31 – February 2, 2013, Hermany Slovakia, ISBN: 978-1-4673-5926-9

 

AFG 43 PENHAKER, M., J. KIJONKA, Petr VÁVRA, J. GREPL a M. AUGUSTYNEK. Biotelemetric wireless network with advanced architecture. (2013 International Conference on Biomedical Engineering and Environmental Engineering, ICBEEE 2013; 1 December 2013 through 2 December 2013, Singapore). WIT transactions on the built environment. 2014, vol. 145, p. 147-154. ISSN 1743-3509.

 

AFG 44 Vavra,P., Penhaker,M., Jurcikova,J., Crha,M., Skrobankova,M., Delongova,P., Habib,N., Ihnat,P. , Zonca,P. A New Technique for Liver Resection - Semi-Spherical Radiofrequency Bipolar Device: experimental in vivo study. 11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. March 22 – 27, 2014, Coex, Seoul, Korea. HPB 2014, 16 (Suppl. 2), 397–144

 

AFG 45 Vavra,P., Nowakova,J., Jelinek,P., Hasal,M., Jurcikova,J., Ihnat,P., Ostruszka,P., Habib,N., Zonca,P. Radiofrequency-assisted liver resections: comparison of open and laparoscopic techniques. 11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. March 22 – 27, 2014, Coex, Seoul, Korea. HPB 2014, 16 (Suppl. 2), 397–144

 

 

KNA - Vyžádané přednášky na domácích vědeckých konferencích

 

KNA 01 Vávra,P. Moderní postupy v chirurgické léčbě haemorrhoidů.

 Vyžádaná přednáška. Seminář chirurgů a praktických lékařů. Bruntál, 2001.

 

 

KNA 02 Vávra P. Karcinom rekta , léčba haemorrhoidů, devitalizace.

Vyžádaná přednáška. Vzdělávací kurz: Péče o nemocného se stomií. Ostrava, 2001.

 

KNA 03 Vávra P., Dostalík J., Anděl P., Martínek L.,Guňková P. Transanální endoskopická mikrochirurgie jako základ léčení časných stadií karcinomu rekta.

Vyžádaná přednáška. V.Sympózium komplexní péče o stomické pacienty. Brno, 2005.

 

KNA 04 Vávra P., Dostalík J., Martínek L.,Guňková P., Guňka I. Laparoskopická operace kolon.

Vyžádaná přednáška. V.Sympózium komplexní péče o stomické pacienty. Brno, 2005.

 

KNA 05 Vávra P., Dostalík J., Martínek L. et al. Nové trendy v léčbě karcinomu rekta.

Vyžádaná přednáška. VI. Sympózium komplexní péče o stomické pacienty. 5.-6.10.2006, Brno

 

KNA 06 Vávra,P. Karcinom rekta.

Vyžádaná přednáška. Komplexní péče o pacienta se stomií. 22.-24.9.2009, Špindlerův Mlýn

 

KNA 07 Vávra,P. Moderní trendy v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu. Aeskulap Akademie – Novinky v péči o stomické pacienty. 22.-23.9.2011, Klokočov

 

 

KNB - Přednášky na domácích vědeckých konferencích

 

KNB 01 Satinský I., Vávra P. Laparoskopická gastrostomie.

Gastroenterologický kongres. Karlovy Vary, 1998.

 

KNB 02 Štefánek J., Vávra P., Samlík J., Kyselá T. Zhodnocení intraarteriální chemoterapie cestou portkatetru u primárních a metastatických nádorů jater. Průběh a komplikace.

Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava, 2000.

 

KNB 03 Zonča P., Pelikán A., Malý T., Vávra,P. Infekční komplikace v chirurgii karcinomu rekta.

Bedrnův den . Hradec Králové, 2000.

 

KNB 04 Zonča P., Pelikán A., Malý T., Vávra P., Čuřík R. Staging karcinomu rekta. Petřivalského dny. Olomouc, 2000.

 

KNB 05 Zonča P., Malý T., Vávra P. Perforace jícnu.

7.vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 9.-11.listopad 2000.

 

KNB 06 Malý T., Vávra P., Zonča P., Klvaňa P. Chronická trojnásobná invaginace. 7.vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 9.-11.listopad 2000.

 

KNB 07 Zonča P., Malý T., Vávra P. Skórovací systémy při krvácení z horního trávicího ústrojí.

7. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 9.-11.listopad 2000.

 

KNB 08 Pelikán A., Vávra P., Zonča P. Jak ovlivnit včasné pooperační komplikace po modifikované radikální mastektomii?

5.ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava, 2001.

 

KNB 09 Kohoutová M., Štekrová J., Křepelová A., Plevová P., Vávra P., Dostalík J., Martínek L., Zonča P. Přímá DNA diagnostika v rodině s familiární adenomatózní polypózou (kasuistika).

 Kaprasův den – Společnost lékařské genetiky, Lékařský dům. Praha, 2002.

 

KNB 10 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Satinský I., Mazur M., Anděl P. Laparoskopicky asistovaná kolostomie.

VI. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové Město na Moravě, 2002.

 

KNB 11 Anděl P., Vávra P. TEM-naše zkušenosti s prvními 50 pacienty.

Seminář uživatelů instrumentaria TEM, Kyjov, 2003.

 

KNB 12 Anděl P., Vávra P. Kombinace TEM a zavedení endoluminálního stentu- moderní alternativa paliativní léčby generalizovaného či recidivujícího karcinomu rekta.

Seminář uživatelů instrumentaria TEM, Kyjov, 2003.

 

KNB 13 Anděl P., Vávra P. Možnosti využití harmonického skalpelu s TEM.

Seminář uživatelů instrumentaria TEM, Kyjov, 2003.

 

KNB 14 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P. Laparoskopická a manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie kolorekta

Hodonínské laparoskopické sympozium, Hodonín, 12.12.2003

 

KNB 15 Machytka E., Vávra P. Rektovaginální píštěl způsobená vaginálním antikoncepčím pesarem.

Pracovní den České gastroenterologické společnosti. Praha, 2005.

 

KNB 16 Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I. Časné reoperace - srovnání laparoskopické a otevřené kolorektální chirurgie

XXI. Petřivalského- Rapantův den, Olomouc, 22.9.2006

 

KNB 17 Havránek O., Krhut J., Kopecký J., Mainer K.,Vávra P., Dostalík J. Spontánní ruptura močového měchýře: tři případy z našeho pracoviště. Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Plzeň, 10.–12. 10. 2007

 

KNB 18 Vávra, P. Manuálně asistovaná laparoskopická resekce jater s použitím radiofrekvenční ablace.

Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci, 5. 11. 2008, Olomouc

 

KNB 19 Vávra,P., Ihnát,P., Martínek,L., Guňková,P., Dostalík,J.Využití radiofrekvenční ablace při operacích pacientů s jaterními metastázami ve FN Ostrava.

2.Moravskoslezský Brainstorming - setkání integrovaného výzkumu v biomedicíně. 6.11. 2008, Ostrava

 

KNB 20 Vávra,P., Dostalík,J., Ihnát,P., Nowaková,J., Jelínek,P., Habib,N. Radiofrekvenční energie v chirurgii rekta.

Pracovní den Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP, 2.12.2010, Praha

 

KNB 21 Feltl,D., Cvek,J., Skácelíková,E., Otáhal,B., Knybel,L., Seget,J., Vávra,P. Hypofrakcionovaná stereotaktická radioterapie jaterních metastáz.

XVIII. Jihočeské onkologické dny, 13.-15.10.2011, Český Krumlov

 

KNB 22 Vavra,P., Nowakova,J., Hasal,M., Jonszta,T., Vavrova,M., Ihnat,P., Penhaker,M., Habib,N.

Srovnání otevřené a laparoskopické radiofrekvenčně asistované resekce jater. XXIV. Petřivalského-Rapantův den, 26.-27.4.2012, Olomouc.

 

KNB 23 Ihnát P., Martínek L., Vávra P., Pelikán A., Zonča P.: Cirkumferenční resekční okraj – záruka kvality péče o pacienty s karcinomem rekta. XIV.Bedrnův den. Hradec Králové, 18-19.4.2013.

 

KNB 24 Guňková P., Guňka I., Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Ihnát P., Mazur M., Zonča P. Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta. 10. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, 07.11.2013 - 08.11.2013, Ostrava

 

 

KNC - Postery na domácích vědeckých konferencích

 

KNC 01 Vávra P., Vávrová M., Dostalík J., Martínek L., Skotnicová S. Přínos měření anorektálního úhlu pro určení bezpečné vzdálenosti dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta.

XXXIII. Český rentgenologický kongres. Český Krumlov, 2002.

 

KNC 02 Vávra,P., El-Gendi,A., Ihnát,P., Vávrová,M., Dostalík,J., Habib,N. Laparoskopické resekce jater: kombinace manuálně asistované a radiofrekvenční techniky.

Pracovní den Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP, 2.12.2010, Praha

 

 

ONB- Přednášky na domácích odborných seminářích

 

ONB 01 Vávra P., Zonča P. Karcinom rekta.

Seminář České lékařské komory. Ostrava, 1999.

 

ONB 02 Vávra P., Zonča P. Současný stav léčby karcinomu rekta.

Pracovní večer Spolku lékařů JEP. Ostrava, 2000.

 

ONB 03 Vávra P., Zonča P. Procedure for Prolapse and Haemorrhoids - Longo Technique.

Pracovní večer Spolku lékařů JEP. Ostrava, 2000.

 

ONB 04 Dostalík J., Martínek L., Vávra P. Laparoskopická kolektomie

Večer spolku lékařů v Olomouci, při příležitosti 60.narozenin prof. MUDr. M. Dudy, DrSc., Olomouc, 4.9.2001.

 

ONB 05 Čech B., Vávra P. Intermitentní ileocekální intususcepce v dospělém věku. Chirurgický seminář. Nový Jičín, 2001.

 

ONB 06 Dostalík J., Martínek L. , Vávra P. , Anděl P. Laparoskopická totální kolektomie

Slavnostní konference k 10. výročí založení ZSF OU. 24.10.2003, Ostrava

 

ONB 07 Anděl P., Dostalík J., Vávra P. Transanální operace – skutečnost, možnosti, budoucnost

 Odborný večer ČSL- Spolku lékařů Ostrava a Okresního sdružení lékařů ČLK. Ostrava, 2004.

 

ONB 08 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P., Satinský I., Foltys A., Mitták M. Laparoskopická a manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie – současnost a pohled do budoucna.

Odborný večer ČSL-Spolku lékařů Ostrava a Okresního sdružení lékařů ČLK. Ostrava, 2004.

 

ONB 09 Anděl P., Vávra P., Kubala O., Satinský I., Prokop J. Chirurgická léčba nízce uloženého karcinomu rekta metodou randes-vous.

Moravskoslezské dny zdraví – Prevence a nové metody léčby onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. Ostrava, 2004.

 

ONB 10 Anděl P., Vávra P., Kubala O., Satinský I., Prokop J. Transanální endoskopická mikrochirurgie.

Moravskoslezské dny zdraví – Prevence a nové metody léčby onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. Ostrava, 2004.

ONB 11 Vávra P., Guňková P. Laparoskopická kolorektální chirurgie. Moravskoslezské dny zdraví – Prevence a nové metody léčby onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. Ostrava, 2004.

 

ONB 12 Martínek L., Dostalík J., Foltys A., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I. Laparoskopická kolorektální chirurgie u obézních

Spolek lékařů J. E. Purkyně, Ostrava, 9.6.2005.

 

ONB 13 Anděl P., Dostalík J., Vávra P., Martínek L. Chirurgická léčba nízce uloženého karcinomu rekta metodou randez-vous.

III. Hodonínské laparoskopické sympózium, 25. listopadu 2005, Hodonín.

 

ONB 14 Martínek L., Dostalík J., Vávra P., Anděl P., Guňková P., Guňka I. Laparoskopická chirurgie rekta - výkony zachovávající svěrače

Spolek lékařů J. E. Purkyně, Ostrava, 4.5.2006

 


Jelikož je přednášek více, je zde k dispozici ke stažení soubor, se všemi přednáškami.

Ke stažení: