Životopis

CURRICULUM VITAE

doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

 

Osobní údaje

Jméno: doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

Datum a místo narození: 15.12.1966, Ostrava

Adresa trvalého bydliště: Hýlov 36, Klimkovice, 74283

Telefon: 737 55 00 50

e-mail: petrvavra@yahoo.co.uk

Stav: ženatý

Manželka: MUDr. Michaela Vávrová, Ph.D., MSc.

Děti: Karel (1993), Anna (1994), Rebeka (2001)

 

Zaměstnání

 • vedoucí týmu hepatální chirurgie chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava,
 • vedoucí Katedry chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity,
 • garant předmětu chirurgie oboru Biomedicínský technik VŠB-TUO

 

Vzdělání

1991 MUDr. - Lékařská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika

2003 Ph.D. - Universita Komenského, Lékařská fakulta, Bratislava, Slovensko. Teze: Bezpečná vzdálenost dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta. Titul: Ph.D.

2015 doc. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Teze: Laparoskopické radiofrekvenčně asistované resekce jater. Titul: doc.

 

Specializace

 • Atestace z chirurgie I. stupně, 1994
 • Atestace z chirurgie II. stupně, 1999
 • Atestace z onkologické chirurgie, 2012
 • Atestace z koloproktologie, 2012

 

Zahraniční pobyty

 • 2001 (1 měsíc) Department of Coloproctology, Reading Hospital, PA, USA (Frank Carter,M.D.)
 • 2007 (6 měsíců) Imperial College London, Pancreas and Liver Surgery, Hammersmith Hospital, Londýn, Velká Británie (prof. Nagy Habib)
 • 2014 (2 týdny) Liver Surgery, ALPPS. Asklepios Klinik Barmbek, Hamburk, Německo (prof.Karl Oldhafer)

 

Profesní praxe

 • 1991 – 1996 Nemocnice s poliklinikou Havířov, chirurgické oddělení, Česká republika
 • 1991 – 1992 vojenský lékař, základní vojenská služba, Ostrava, Česká republika
 • 1994 specializační zkouška I. stupně, obor Chirurgie, Olomouc, Česká republika
 • 1999 specializační zkouška II. stupně, obor Chirurgie, Praha, Česká republika
 • 1997 Nemocnice s poliklinikou Bílovec, chirurgické oddělení, Česká republika
 • 1997 – dosud Fakultní nemocnice Ostrava, Chirurgická klinika, Česká republika
 • 2003 – 2010 Zdravotně-sociální fakulta Ostravské university, Česká republika
 • 2003 ukončení doktorandského studia - Ph.D. – (Bezpečná vzdálenost dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta), Universita Komenského Bratislava, Slovensko
 • 2007 Imperial College London, Faculty of Medicine, Hammersmith Hospital, London, UK
 • 2007 – dosud externí spolupráce s Imperial College London, Faculty of Medicine, Hammersmith Hospital, London, UK
 • 2008 – dosud externí spolupráce s VŠB – TUO, Ostrava, Česká republika
 • 2009 – 2011 Lékařská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika
 • 2010 – dosud Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Česká republika

 

Edukační pobyty

 1. University Hospital of Manchester, Velká Británie, 1990
 2. Laparoskopická chirurgie II. stupně, Třinec - Podlesí, Česká republika, 1994
 3. International Symposium for Treatment of Haemorrhoids – Longo technique, Ljubljana , Slovinsko, 1999 (prof.Antonio Longo)
 4. Department of Coloproctology, Reading, PA, USA, 2001 (Frank Carter,M.D.)
 5. International Symposium for S.T.A.R.R. operation (Stapled Trans Anal Rectal Resection), Vídeň, St. Elizabeth Hospital, Rakousko, 2004 (prof. Antonio Longo)
 6. International Symposium for Liver Resection – Habib Sealer, Hammersmith Hospital, Londýn, Velká Británie, 27. – 29.března 2006 (prof. Nagy Habib)
 7. Masterclass on Laparoscopic Colo-rectal surgery, René Descartes University – U.F.R. des Saint Péres, Ecole Européene de Chirurgie (E.E.C), Paříž, Francie, 15. – 17. května 2006 (prof. Brice Gayet)
 8. Imperial College London, Pancreas and Liver Surgery, Hammersmith Hospital, Londýn, Velká Británie, 05.02.2007 – 05.08.2007 (prof. Nagy Habib)
 9. Laparoscopic Hepatic Surgery MasterClass Course, Paříž, Francie, 16. - 17.3. 2009

(Professor G. Belli, Loreto Nuovo Hospital, Napoli, Italy; Professor B. Edwin, Riks Radium University Hospital, Oslo, Norway; Dr. I. Dagher, Antoine Béclère Hospital, Clamart, France; Dr. N. O’Rourke, Brisbane, Australia)

 

Výuka

Vedoucí Katedry chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity – od 1.11.2014

 

cvičící -chirurgie, odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chirurgii, 2003-2010, Zdravotně-sociální fakulta Ostravské university, Česká republika

 -chirurgie, Imperial College London, Velká Británie, 2007

 -Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava

 

garant chirurgie, obor Zdravotnický záchranář, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chirurgii, 2010/2011-2014

 Vedoucí Katedry chirurgických oborů, 2014-dosud

 garant předmětu chirurgie oboru Biomedicínský technik VŠB-TUO, 2013-dosud

 

Školitel

bakalářské práce 1

diplomové práce 2 Bc. Michaela Pospěchová (Ostravská univerzita v Ostravě) Diplomová práce: Otevřená a laparoskopická resekce jater: Vliv obezity na výsledky léčby pacientů s primárními a sekundárními nádory jater.

 Bc. Jakub Musálek (Ostravská univerzita v Ostravě)

 Diplomová práce: Vliv věku pacienta na výsledky léčby primárních a sekundárních tumorů jater

 

Konzultant 2 diplomových prací studentů oboru Biomedicínské inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO:

Bc.Švidrnochová Hana: Znalostní systém pro podporu rozhodování v problematice výběru vhodné terapie

Bc.Zemanová Adéla: Expertní systém pro řešení problémů laparoskopických a otevřených operací jater

Oponent 2 diplomových prací oboru Biomedicínské inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO

 

Granty – hlavní řešitel, spoluřešitel

 • ND 6955. Přínos perioperační detekce lymfatických uzlin s optimalizací resekčních linií v léčbě pacientů s karcinomem rekta. Přihláška o grant IGA MZ ČR.
 • IGA MZ ČR. Prospektivní klinická studie manuálně asistované laparoskopické radiofrekvenční resekce jater (Laparoscopic Habib 4X) pro primární či sekundární nádory jater, 2008-2011, Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava. MZ09-FNO-VávraPetr-2. Přihláška o grant IGA MZ ČR.
 • IGA MZ ČR. Prospektivní klinická studie využití radiofrekvenční ablace (Endo HPB) k paliativní terapii pacientů s inoperabilními tumory hlavy pankreatu, 2008-2011, Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava. MZ09-FNO-VavraPetr-1. Přihláška o grant IGA MZ ČR.
 • IGA MZ ČR. Prospektivní klinická studie využití radiofrekvenční ablace (Endoblate) k paliativní terapii pacientů s inoperabilními tumory rekta, 2010-2013, Chirurgická klinika FN Ostrava. MZ10-FNO-VavraPetr. Přihláška o grant IGA MZ ČR.
 •  Institucionální podpora Ministerstva zdravotnictví ČR č.1 RVO-FNOs/2012, Radiofrekvenční operační nástroj pro čtyřcentimetrovou polosférickou aplikaci při resekci jater - animální studie, MUDr.Petr Vávra,Ph.D.
 • Institucionální podpora Ministerstva zdravotnictví ČR č.2 RVO-FNOs/2013, Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou aplikaci (RONLINE) - animální studie in vivo, MUDr.Petr Vávra,Ph.D.
 • Institucionální podpora Ministerstva zdravotnictví ČR RVO-FNOs/2015, Vývoj, konstrukce prototypu a ex vivo studie nového radiofrekvenčního bioptického nástroje BiBi (Biopsy Bloodless Incision), doc.MUDr.Petr Vávra,Ph.D.

 

Granty – člen řešitelského týmu

 • ND/ 7662-3 Laparoscopic surgery in treatment of colorectal cancer, 2003 - 2005, Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava, doc.MUDr.Jan Dostalík,CSc.

 

Přehled publikací autora

 • 15 článků v impaktovaných časopisech (14 publikováno) WOS
 • 45 článků v recenzovaných časopisech databáze Scopus
 • 1 příspěvek ve sbornících na ISI Proceedings
 • 2 příspěvky ve sbornících databáze Scopus
 • 150 dalších publikací
 • 2 patenty
 • 1 kniha - monografie
 • 1 skripta
 • 2 elektronický učební text
 • 3 kapitoly v knize

 

Publikace autora s IF

 1.  IHNÁT, P., DELONGOVÁ, P., HORÁČEK, J., IHNÁT RUDINSKÁ, L., VÁVRA, P., ZONČA, P. The Impact of Standard Protocol Implementation on the Quality of Colorectal Cancer Pathology Reporting. World Journal of Surgery. 2015, 39(1) 259-265. ISSN 0364-2313. Doi: 10.1007/s00268-014-2796-4. IF 2013=2.348, Q2
 2. VÁVRA, P., PENHAKER, M., GREPL, J., JURČÍKOVÁ, J., PALEČEK, J., CRHA, M., NOWAKOVÁ, J., HASAL, M., ŠKROBÁNKOVÁ, M., OSTRUSZKA, P., IHNÁT, P., DELONGOVÁ, P., ŠALOUNOVÁ, D., HABIB, N.A., ZONČA, P. Technical development of a new semispherical radiofrequency bipolar device (RONJA): Ex Vivo and In Vivo studies. BioMed research international [online]. 2014, 2014(Article ID 532792), 1-7. [cit. 2014-04-28]. ISSN 2314-6133. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2014/532792. IF, Q4
 3.  VÁVRA, P., NOWAKOVÁ, J., JELÍNEK, P., HASAL, M., PENHAKER, M., IHNÁT, P., JURČÍKOVÁ, J., HABIB, N.A., ZONČA, P. Radiofrequency-assisted liver resections: comparison of open and laparoscopic techniques. Hepato-gastroenterology. 2014, 61(163), 2359-2366. ISSN 0172-6390. IF 2013= 0.907, Q3
 4.  IHNAT, P., MARTINEK, L., VAVRA, P., MITTAK, M., IHNAT RUDINSKA, L., ZONCA, P. Quality of life following laparoscopic and open resection of colorectal cancer. Digestive Surgery. 2014, 31(3), 161-168. ISSN 0253-4886. IF 2013 =1.742, Q2
 5.  IHNÁT, P., VÁVRA, P., RUDINSKÁ, L., OSTRUSZKA, P., DOSTALÍK, J. Radiofrequency-assisted liver resection: short-term results in a single institution. Bratislavské lekárske listy. 2013, 114(1), 19-22. ISSN 0006-9248. IF=0.446, Q4, MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 150/121
 6. GUŇKA, I., DOSTALÍK, J., MARTÍNEK, L., GUŇKOVÁ, P., MAZUR, M., VÁVRA, P. Long-term results of laparoscopic versus open surgery for nonmetastatic colorectal cancer. Acta Chirurgica Belgica. 2012, 112(2), 139-147. ISSN 0001-5458. IF=0.359, Q4, SURGERY 198/175
 7.  MARTÍNEK, L., DOSTALÍK, J., GUŇKOVÁ, P., GUŇKA, I., VÁVRA, P., ZONČA, P. Impact of conversion on outcome in laparoscopic colorectal cancer surgery. Videosurgery and other miniinvasive techniques. 2012, 7(2), 74-81. ISSN 1895-4588. IF=0.757, Q4,SURGERY 198/149
 8.  VÁVRA, P., IHNÁT, P., VÁVROVÁ, M., MARTÍNEK, L., DOSTALÍK, J., HABIB, N.A. Hand-assisted laparoscopic liver resection using Habib's technique: early experience. Videosurgery and other miniinvasive techniques. 2012, 7(1), 8-12. ISSN 1895-4588. IF=0.757, Q4, SURGERY 198/149
 9.  VÁVROVÁ, M., SLEZÁČEK, I., VÁVRA, P., KARLOVÁ, P., PROCHÁZKA, V. Pseudoaneurysm of the left internal carotid artery following tonsillectomy. VASA. 2011, 40(6), s. 491-494. ISSN 0301-1526. IF=1.308, Q4, PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 68/53
 10. VÁVRA, P., DOSTALÍK, J., VÁVROVÁ, M., GUŇKOVÁ, P., PAI, M., EL-GENDI, A., HABIB, N.A., PAPAEVANGELOU, A. Transanal endoscopic microsurgery : a novel technique for the repair of benign retrovaginal fistula. Surgeon. 2009, 7(2), 126-127. ISSN 1479-666X. IF=0.942, Q3, SURGERY 167/105
 11. ZACHAROULIS, D., KHORSANDI, S.E., VÁVRA, P., DOSTALÍK, J., NAVARRA, G., NICHOLLS, J.P., JIAO, J.R., HABIB, N.A. Pilot study for a new bipolar radiofrequency ablation/aspirator device in the management of primary and secondary liver cancers. Liver International. 2009, 29(6), 824-830. ISSN 1478-3223. IF=2.987, Q2,GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 66/18
 12. VÁVRA, P., DOSTALÍK, J., ZACHAROULIS, D., KHORSANDI, S.E. KHAN, S.A., HABIB, N.A. Endoscopic Radiofrequency Ablation in Colorectal Cancer: Initial Clinical Results a New Bipolar Radiofrequency Ablation Device. Diseases of the Colon & Rectum. 2009, 52(2), 355-358. ISSN 0012-3706. IF= 2.536, Q1, GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 66/25, SURGERY 167/36
 13. GUŇKOVÁ, P., MARTÍNEK, L., DOSTALÍK, J., GUŇKA, I., VÁVRA, P., MAZUR, M. Laparoscopic approach to retrorectal cyst. World Journal of Gastroenterology. 2008, 14(42), 6581-6583. ISSN 1007-9327. IF= 2.081, Q3, GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 55/33
 14. DOSTALÍK, J., MARTÍNEK, L., VÁVRA, P., ANDĚL, P., GUŇKA, I., GUŇKOVÁ, P. Laparoscopic Colorectal Surgery in Obese Patients. Obesity Surgery. 2005, 15(9), 1328-1331. ISSN 0960-8923. IF= 3.759, Q1, SURGERY 139/7
 15. VÁVRA, P., PENHAKER, P., JURČÍKOVÁ, J., ŠKROBÁNKOVÁ, M., CRHA, M., OSTRUSZKA,P., IHNÁT, P., GREPL, J., DELONGOVÁ, P., DVOŘÁČKOVÁ, J., PROCHÁZKA, V., ŠALOUNOVÁ, D., ŠKORIČ, M., RAUŠER, P., HABIB, N.A., ZONČA, P. Semi-Spherical Radiofrequency Bipolar Device – a New Technique for Liver Resection: experimental in vivo study on the porcine model. Technology in Cancer Research and Treatment [v tisku]. ISSN 1533-0346. IF 2013= 1.886

 

Publikace autora podle ISI Web of Science (ISI WOS)

Notes: Web of Science™ ============================================================

AUTHOR: (vavra p)

Timespan:

1945-2015

Results found:

19

Sum of the Times Cited:

82

Average Citations per Item:

4.32

h-index:

4

 

Num.

Article

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Average Citations
per Year

1

Title: Laparoscopic colorectal surgery in obese patients
By: Dostalik, J; Martinek, L; Vavra, P; et al.
Source: OBESITY SURGERY

Volume: 15 Issue: 9 Pages: 1328-1331 Published: OCT 2005

5

8

3

2

0

29

2.64

2

Title: Laparoscopic approach to retrorectal cyst
By: Gunkova, Petra; Martinek, Lubomir; Dostalik, Jan; et al.
Source: WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY

Volume: 14 Issue: 42 Pages: 6581-6583 Published: NOV 14 2008

6

1

4

2

0

16

2

3

Title: Moderne Anwendung der Radiofrequenzenergie in Chirurgie, Endoskopie und interventioneller Radiologie
By: Khorsandi, S. E.; Zacharoulis, D.; Vavra, P.; et al.
Source: EUROPEAN SURGERY-ACTA CHIRURGICA AUSTRIACA

Volume: 40 Issue: 5 Pages: 204-210 Published: OCT 2008

3

0

3

7

0

16

2

4

Title: Transanal endoscopic microsurgery: A novel technique for the repair of benign retrovaginal fistula
By: Vavra, P.; Dostalik, J.; Vavrova, M.; et al.
Source: SURGEON-JOURNAL OF THE ROYAL COLLEGES OF SURGEONS OF EDINBURGH AND IRELAND

Volume: 7 Issue: 2 Pages: 126-127 Published: APR 2009

2

1

0

2

0

5

0.71

5

Title: Pilot study for a new bipolar radiofrequency ablation/aspirator device in the management of primary and secondary liver cancers
By: Zacharoulis, Dimitris; Khorsandi, Shirin E.; Vavra, Petr; et al.
Source: LIVER INTERNATIONAL

Volume: 29 Issue: 6 Pages: 824-830 Published: JUL 2009

0

1

1

1

0

4

0.57

6

Title: Endoscopic Radiofrequency Ablation in Colorectal Cancer: Initial Clinical Results of a New Bipolar Radiofrequency Ablation Device
By: Vavra, Petr; Dostalik, Jan; Zacharoulis, Dimitris; et al.
Conference: International Surgical Congress of the Association-of-Surgeons-in-Great-Britain-and-Ireland Location: Bournemouth, ENGLAND Date: MAY 14-16, 2008 Sponsor(s): Assoc Surg Great Britain & Ireland
Source: DISEASES OF THE COLON & RECTUM

Volume: 52 Issue: 2 Pages: 355-358 Published: FEB 2009

0

0

0

3

0

4

0.57

7

Title: Long-Term Results of Laparoscopic Versus Open Surgery for Nonmetastatic Colorectal Cancer
By: Gunka, I.; Dostalik, J.; Martinek, L.; et al.
Source: ACTA CHIRURGICA BELGICA Volume: 112 Issue: 2 Pages: 139-147 Published: APR 2012

0

0

2

1

0

3

0.75

8

Title: Radiofrequency-assisted liver resection: short-term results in a single institution
By: Ihnat, P.; Vavra, P.; Rudinska, L.; et al.
Source: BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY

Volume: 114 Issue: 1 Pages: 19-22 Published: 2013

0

0

0

2

0

2

0.67

9

Title: Impact of conversion on outcome in laparoscopic colorectal cancer surgery
By: Martinek, Lubomir; Dostalik, Jan; Gunkova, Petra; et al.
Source: VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES

 Volume: 7 Issue: 2 Pages: 74-81 Published: 2012

0

0

0

1

0

1

0.25

10

Title: Hand-assisted laparoscopic liver resection using Habib's technique: early experience
By: Vavra, Petr; Ihnat, Peter; Vavrova, Michaela; et al.
Source: VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES

Volume: 7 Issue: 1 Pages: 8-12 Published: 2012

0

0

0

1

0

1

0.25

11

Title: Pseudoaneurysm of the left internal carotid artery following tonsillectomy
By: Vavrova, M.; Slezacek, I.; Vavra, P.; et al.
Source: VASA-EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR MEDICINE

Volume: 40 Issue: 6 Pages: 491-494 Published: NOV 2011

0

0

0

1

0

1

0.2

12

Title: The Impact of Standard Protocol Implementation on the Quality of Colorectal Cancer Pathology Reporting
By: Ihnat, Peter; Delongova, Patricie; Horacek, Jaroslav; et al.
Source: WORLD JOURNAL OF SURGERY Volume: 39 Issue: 1 Pages: 256-265 Published: JAN 2015

0

0

0

0

0

0

0.0

13

Title: Radiofrequency-Assisted Liver Resections: Comparison of Open and Laparoscopic Techniques
By: Petr, Vavra; Jana, Nowakova; Petr, Jelinek; et al.
Source: HEPATO-GASTROENTEROLOGY Volume: 61 Issue: 136 Pages: 2359-2366 Published: NOV-DEC 2014

0

0

0

0

0

0

0.0

14

Title: Quality of Life after Laparoscopic and Open Resection of Colorectal Cancer
By: Ihnat, Peter; Martinek, Lubomir; Mittak, Marcel; et al.
Source: DIGESTIVE SURGERY

Volume: 31 Issue: 3 Pages: 161-168 Published: 2014

0

0

0

0

0

0

0

15

Title: Technical Development of a New Semispherical Radiofrequency Bipolar Device (RONJA): Ex Vivo and In Vivo Studies
By: Vavra, Petr; Penhaker, Marek; Grepl, Jan; et al.
Source: BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL

Article Number: 532792

Published: 2014

0

0

0

0

0

0

0

16

Title: Layout Optimization of Electrodes for Radiofrequency Ablation Instrument
By: Grepl, J.; Penhaker, M.; Hlavackova, M.; et al.
Conference: 11th IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI) Location: Herlany, SLOVAKIA Date: JAN 31-FEB 02, 2013 Sponsor(s): IEEE
Source: IEEE 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED MACHINE INTELLIGENCE AND INFORMATICS (SAMI 2013)

Pages: 165-168 Published: 2013

0

0

0

0

0

0

0

17

Title: LAPAROSCOPIC LIVER RESECTION: COMBINATION OF HAND ASSISTED AND RADIOFREQUENCY TECHNIQUE
By: Elgendi, Ahmed M.; Vavra, Petr; Ihnat, Petr; et al.
Conference: 61st Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases Location: Boston, MA Date: OCT 29-NOV 02, 2010 Sponsor(s): Amer Assoc Study Liver Dis
Source: HEPATOLOGY

Volume: 52 Issue: 4 Supplement: S Pages: 574A-574A Meeting Abstract: 515 Published: OCT 2010

0

0

0

0

0

0

0

18

Title: RADIOFREQUENCY ASSISTED HEPATIC RESECTION: A NEW TECHNIQUE USING A BIPOLAR DEVICE
By: Elgendi, A.; Vavra, P.; ElKayal, E.; et al.
Conference: 45th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver Location: Vienna, AUSTRIA Date: APR 14-18, 2010 Sponsor(s): European Assoc Study Liver
Source: JOURNAL OF HEPATOLOGY Volume: 52 Supplement: 1 Pages: S189-S189 Published: 2010

0

0

0

0

0

0

0

19

Title: Virtual colonoscopy: a new promising technique
By: Vavra, P.; Vavrova, M.; Dostalik, J.; et al.
Source: BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY

Volume: 108 Issue: 10-11 Pages: 442-444 Published: 2007

0

0

0

0

0

0

0

 

TOTAL:

16

11

13

23

0

82

8.2

 

Ostatní časopisecké články podle databáze Scopus

 1.  PENHAKER, M., KIJONKA, J., VÁVRA, P., GREPL, J., AUGUSTYNEK, M. Biotelemetric wireless network with advanced architecture. (2013 International Conference on Biomedical Engineering and Environmental Engineering, ICBEEE 2013; 1 December 2013 through 2 December 2013, Singapore). WIT transactions on the built environment. 2014, vol. 145, p. 147-154. ISSN 1743-3509.
 2.  JALŮVKA, F., OSTRUSZKA, P., SITEK, P., FOLTYS, A., VÁVRA, P., JELÍNEK, P., ZONČA, P. Sagitální typ bércové amputace u pacientů se syndromem diabetické nohy. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(3), 139-142. ISSN 0035-9351.
 3.  ZONČA, P., IHNÁT, P., PETEJA, M., GUŇKOVÁ, P., VÁVRA, P., MARTÍNEK, L. Laparoskopická laváž a drenáž v léčbě akutní divertikulitidy: Je čas na změnu? Rozhledy v chirurgii. 2013, 92(11), 634-639. ISSN 0035-9351.
 4.  IHNÁT, P., DELONGOVÁ, P., DVOŘÁČKOVÁ, J., HORÁČEK, J., VÁVRA, P., MARTÍNEK, L., GUŇKOVÁ, P., PELIKÁN, A., ZONČA, P. Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. Rozhledy v chirurgii. 2013, 92 (12), 703-707. ISSN 0035-9351.
 5.  IHNÁT, P., MARTÍNEK, L., IHNÁT RUDINSKÁ, L., MITTÁK, M., VÁVRA, P, ZONČA,P. Cirkumferenčný resekčný okraj v modernej liečbe karcinómu rekta. Rozhledy v chirurgii. 2013, 92(6), 297-303. ISSN 0035-9351.
 6.  GUŇKOVÁ, P., GUŇKA, I., MARTÍNEK, L., RICHTER, V., VÁVRA, P., IHNÁT, P., MAZUR, M., DOSTALÍK, J., ZONČA, P. Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta. Rozhledy v chirurgii. 2013, 92(5), 244-249. ISSN 0035-9351.
 7.  VÁVRA, P., TŘEŠKA, V., OSTRUSZKA, V., SUTNAR, A., FICHTL, J., HOZÁKOVÁ, L., MITTÁK, M., HORÁČEK, J. Chirurgické řešení komplikované jaterní echinokokózy u dvou bulharských občanů na dvou pracovištích v České republice. Rozhledy v chirurgii. 2012, 91(7), 381-387. ISSN 0035-9351.
 8.  DOSTALÍK, J., GUŇKOVÁ, P., MARTÍNEK, L., VÁVRA, P., GUŇKA, I., MAZUR, M. 1000 laparoskopických operací na kolorektu. Rozhledy v chirurgii. 2011, 90(8), 457-462. ISSN 0035-9351.
 9.  GUŇKA, I., DOSTALÍK, J., MARTÍNEK, L., GUŇKOVÁ, P., MAZUR, M., VÁVRA, P. Pokročilý věk - indikace nebo kontraindikace laparoskopické kolorektální chirurgie? Rozhledy v chirurgii. 2010, 89(10), 628-633. ISSN 0035-9351.
 10. MARTÍNEK, L., DOSTALÍK, J., GUŇKA, I., GUŇKOVÁ, P., VÁVRA, P. Srovnání onkologických výsledků laparoskopického a otevřeného přístupu u nemetastazujícího karcinomu kolon. Rozhledy v chirurgii. 2009, 88(12), 725-729. ISSN 0035-9351.
 11. MARTÍNEK, L., DOSTALÍK, J., GUŇKOVÁ, P., GUŇKA, I., VÁVRA, P. Současný stav laparoskopické chirurgie karcinomu rekta - naše zkušenosti. Praktický lékař. 2009, 89(11), 628-632. ISSN 0032-6739. SNIP 0.203
 12. MARTÍNEK, L., DOSTALÍK, J., GUŇKA,I., GUŇKOVÁ, P., VÁVRA, P. Laparoskopická chirurgie karcinomu rekta - dlouhodobé výsledky. Rozhledy v chirurgii. 2009, 88(11), 675-680. ISSN 0035-9351.
 13. IHNÁT, P., VÁVRA, P., DOSTALÍK, J., GUŇKOVÁ, P., VÁVROVÁ, M., HORÁČEK, J. Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory = Our Experience with Radiofrequency - Assissted Liver Resections for Hepatic Tumors. Rozhledy v chirurgii. 2008, 87(2), 96-100. ISSN 0035-9951.
 14. MARTÍNEK, L., DOSTALÍK, J., VÁVRA, P., GUŇKOVÁ, P., GUŇKA, I. Implementace skórovacího systému POSSUM pro objektivizaci morbidity laparoskopických operací kolorekta. Rozhledy v chirurgii. 2008, 87(1), 26-31. ISSN 0035-9951.
 15. VÁVRA, P., VÁVROVÁ, M., DOSTALÍK, J., MARTÍNEK, L., EL-GENDI, A., PAPAEVANGELOU, A. Virtual colonoscopy: a new promising technique. Bratislavské lekárske listy. 2007, 108(10-11), 442-444. ISSN 0006-9248. SNIP 0.284
 16. ANDĚL, P., DOSTALÍK, J., PELIKÁN, A., MARTÍNEK, L., VÁVRA, P., KUBALA, O. Transanální endoskopická mikrochirurgie ve FN Ostrava = Transanal endoscopic microsurgery (TEM) in teaching hospital Ostrava. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2007, 61(5), 264-268. ISSN 1213-323X. SNIP 0.127
 17. VÁVRA, P., EL GENDI, A., PAPAEVANGELOU, A., VÁVROVÁ, M., MARTÍNEK, L., IHNÁT, P., DOSTALÍK, J. Nový přístup k léčbě jaterních metastáz: manuálně asistovaná laparoskopická radiofrekvenční resekce jater. Rozhledy v chirurgii. 2007, 86(10), 554-557. ISSN 0035-9951.
 18. ANDĚL, P., ČERNOCH, J., VÁVRA, P., DOSTALÍK, J. Paliativní terapie pokročilého karcinomu rekta implantací samoexpanzivního stentu - ovlivní metoda TEM při implantaci výskyt komplikací? = Paliative treatment of advanced rectal carcinoma by selfexpanding stent - is a method of transanal endoscopy microsurgery (TEM) able to change a complication rate?. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2007, 61(4), 226-228. ISSN 1213-323X. SNIP 0.127
 19. MACHYTKA, E., EHRMANN, J., SVOBODA, P., KLVAŇA, P., MARTÍNEK, A., VÁVRA, P. Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krvácení do horní části trávicího traktu a negativním endoskopickým nálezem. Vnitřní lékařství. 2007, 53(9), 942-946. ISSN 0042-773X. SNIP 0.169
 20. MACHYTKA, E., EHRMANN,J ., SVOBODA, P., KLVAŇA, P., MARTÍNEK, A., VÁVRA, P. Incidence krvácení do horní části zažívacího traktu v regionu Ostrava-Poruba 2002-2005 = Incidence of acute upper gastrointestinal bleeding in region Ostrava-Poruba 2002-2005. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2007, 61(3), 124-128. ISSN 1213-323X. SNIP 0.127
 21. MACHYTKA, E., SVOBODA, P., KLVAŇA, P., VÁVRA, P., MAZUR, M., DOSTALÍK, J., MARTÍNEK, L., MARTÍNEK, A. Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů. Endoskopie. 2007, 16(1), 23-25. ISSN 1211-1074. SNIP 0.101
 22. GUŇKOVÁ, P., DOSTALÍK, J., MARTÍNEK, L., GUŇKA, I., VÁVRA, P., RICHTER, V., MAZUR, M. Biliární ileus - opomíjená příčina střevní obstrukce. Rozhledy v chirurgii. 2007, 86(2), 103-105. ISSN 0035-9951.
 23. VÁVRA, P., RYDLOVÁ, M., PELIKÁN, A., VÁVROVÁ, M., MARTÍNEK, L., GUŇKOVÁ, P., GUŇKA, I. Distal intramural spread of rectal cancer. European Surgery. 2005, 37(4), 245-249. ISSN 1682-8631. SNIP 0.195
 24. VÁVRA, P., VÁVROVÁ, M., PELIKÁN, A., DOSTALÍK, J., MARTÍNEK, L., GUŇKOVÁ, P., GUŇKA, I. Vyšetřování anorektálního úhlu podle Schiessela jako součást algoritmu vyšetřovacích metod před operací karcinomu rekta. Česká radiologie. 2005, 59(2), 100-103. ISSN 1210-7883. SNIP 0.076
 25. VÁVRA, P., VÁVROVÁ, M., DOSTALÍK, J., PELIKÁN, A., ANDĚL, P., MARTÍNEK, L., RYDLOVÁ, M., GUŇKOVÁ, P., GUŇKA, I. Algoritmus vyšetřovacích metod před operací karcinomu rekta. Česká radiologie. 2005, 59(2), 95-99. ISSN 1210-7883. SNIP 0.076
 26. VÁVRA, P., DOSTALÍK, J., GUŇKOVÁ, P., MARTÍNEK, L., GUŇKA, I. Hemoroidy - široké spektrum léčebných možností. Praktický lékař. 2004, 84(5), 278-280. ISSN 0032-6739. SNIP 0.203
 27. VÁVRA, P., VÁVROVÁ, M., DOSTALÍK, J., GUŇKOVÁ, P., PELIKÁN, A., JONSZTA, T., ANDĚL, P., RYDLOVÁ, M. Virtuální kolonoskopie jako součást algoritmu fakultativních vyšetření před operací kolorektálního karcinomu. Rozhledy v chirurgii. 2005, 84(2), 79-82. ISSN 0035-9351.
 28. ANDĚL, P., DOSTALÍK, J., VÁVRA, P., MARTÍNEK, L., KUBALA, O., SCHWARZ, P., GUŇKA, I., SATINSKÝ, I., PROKOP, J. Chirurgická léčba nízce uloženého karcinomu rekta metodou rendez-vous - laparoskopickou resekcí v kombinaci s T.E.M. Rozhledy v chirurgii. 2005, 84(1), 19-27. ISSN 0035-9951.
 29. VÁVRA, P., ANDĚL, P., DOSTALÍK, J., GUŇKOVÁ, P., PELIKÁN, A., GUŇKA, I., MARTÍNEK, L., VÁVROVÁ, M., SPURNÝ, P., ČUŘÍK, R., KOLIBA, P. První případ řešení rektovaginální píštěle pomocí transanální endoskopické mikrochirurgie. Rozhledy v chirurgii. 2006, 85(2), 82-85. ISSN 0035-9951.
 30. VÁVRA, P., RYDLOVÁ, M., PELIKÁN, A., GUŇKOVÁ, P., MARTÍNEK, L., GUŇKA, I., VÁVROVÁ, M., ANDĚL, P. Bezpečná vzdálenost dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta. Rozhledy v chirurgii. 2006, 85(1), 45-50. ISSN 0035-9951.
 31. VÁVRA, P., MARTÍNEK, L., ANDĚL, P., GUŇKOVÁ, P., PELIKÁN, A., GUŇKA, I., RICHTER, V. Laparoskopická resekce rekta: modní výstřelek či zlatý standard? Rozhledy v chirurgii. 2006, 85(1), 41-44. ISSN 0035-9951.
 32. VÁVRA, P., KRHUT, J., DOSTALÍK, J., KOPECKÝ, J., MAINER, K., VÁVROVÁ, M., SPURNÝ, P. Raritní případy akutní urinózní peritonitidy způsobené spontánní rupturou močového měchýře. Rozhledy v chirurgii. 2006, 85(4), 190-192. ISSN 0035-9951.
 33. VÁVRA, P., DOSTALÍK, J., GUŇKOVÁ, P., MARTÍNEK, L., GUŇKA, I. První zkušenosti s D.G. H.A.L. (Doppler Guided Hemorrhoidal Artery Ligation). Rozhledy v chirurgii. 2004, 83(2), 79-81. ISSN 0035-9951.
 34. VÁVRA, P. Nemáme se za co stydět. Rozhledy v chirurgii. 2001, 80(12), 666-667. ISSN 0035-9951.
 35. SATINSKÝ, I., PROKOP, J., VÁVRA, P. Laparoskopická gastrostomie: zpráva o 20 případech. Rozhledy v chirurgii. 1998, 77(10), 450-453. ISSN 0035-9951.
 36. VÁVRA, P., FIRLA, B. Vesica fellea duplex. Rozhledy v chirurgii. 1998, 77(4), 175-178. ISSN 0035-9951.
 37. DOSTALÍK, J., MARTÍNEK, L., VÁVRA, P., ANDĚL, P., GUŇKOVÁ, P., GUŇKA, I. Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom - zhodnocení vlastního souboru. Rozhledy v chirurgii. 2006, 85(1), 35-40. ISSN 0035-9951.
 38. VÁVRA, P., MAINER, K., GUŇKOVÁ, P., RYDLOVÁ, M., DOSTALÍK, J., RICHTER, V., PELIKÁN, A., GUŇKA, I., ANDĚL, P., VÁVROVÁ, M. Chirurgická léčba pokročilých stadií rektálního karcinomu. Rozhledy v chirurgii. 2005, 84(12), 605-609. ISSN 0035-9351.
 39. VÁVRA, P., GUŇKOVÁ, P., RYDLOVÁ, M., PELIKÁN, A., VÁVROVÁ, M., MARTÍNEK, L., GUŇKA, I. Wyniki leczenia raka odbytnicy - dane z reprezentatywnego regionu Czech = Rectal cancer treatment results from one of the biggest Czech republic regions. Polski przeglad chirurgiczny. 2005, 77(6), 576-586. ISSN 0032-373X. SNIP 0.033
 40. VÁVRA, P., ANDĚL, P., RYDLOVÁ, M., PELIKÁN, A., VÁVROVÁ, M., MARTÍNEK, L., GUŇKOVÁ, P., GUŇKA, I. The highest incidence in the world of rectal cancer is in Czech Republic. Bratislavské lekárske listy. 2005, 106(4-5), 185-190. ISSN 0006-9248. SNIP 0.284
 41. MARTÍNEK, L., VÁVRA, P., ANDĚL, P., MAZUR, M. Laparoskopické řešení iatrogenní léze kolon při koloskopii. Rozhledy v chirurgii. 2004, 83(11), 559-561. ISSN 0035-9951.
 42. VÁVRA, P., DOSTALÍK, J., MARTÍNEK, L., ZONČA, P., PLEVOVÁ, P., KOHOUTOVÁ, M., ŠTEKROVÁ, J. Familial Adenomatous Polyposis as a Precancerosis of Colon Cancer. Bratislavské lekárske listy. 2002, 103(11), 418-421. ISSN 0006-9248. SNIP 0.284
 43. DOSTALÍK, J., MARTÍNEK, L., VÁVRA, P., ANDĚL, P., SATINSKÝ, I., RICHTER, V., MAZUR, M., FOLTYS, A. Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie kolorekta. Rozhledy v chirurgii. 2002, 81(11), 560-563. ISSN 0035-9951.
 44. VÁVRA, P., ZONČA, P., MALÝ, T., PELIKÁN, A. Nová metoda v léčbě hemoroidálních uzlů pomocí stapleru PPH podle Longo. Rozhledy v chirurgii. 2001, 80(6), 308-310. ISSN 0035-9951.
 45. ZONČA, P., PELIKÁN, A., MALÝ, T., VÁVRA, P., ČUŘÍK, R. Staging of rectal cancer. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicine. 2000, 143, 108.

 

Konferenční příspěvek podle ISI Proceedings

 1. GREPL, J., PENHAKER, M., HLAVACKOVA, M., VAVRA, P., PROKOP, L., SIKORA, T., HORYL, P. Layout optimization of electrodes for radiofrequency abation instrument. In: SAMI 2013 - IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings 2013, art. no. 6480968, pp. 165-168. ISBN 978-146735929-0

 

Konferenční příspěvky podle Scopus

 1. GREPL, J., PENHAKER, M., HLAVÁČKOVÁ, M., VÁVRA, P., PROKOP, L., SIKORA, T., HORYL, P. Layout Optimization of Electrodes for Radiofrequency Ablation Instrument. In: IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2013). New York: IEEE, 2013, P. 165-168. ISBN 9781467359276.
 2. PENHAKER, M., HLAVÁČKOVÁ, M., HORYL,P., VÁVRA, P., PROKOP, L., SIKORA, T. Linear octapolar radiofrequency tool for liver ablation. In: INES 2011 - 15th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings 2011, art. no. 5954781, pp. 405-409. ISBN 978-142448956-5.

 

Další výsledky (patenty)

 1. VÁVRA, P., KRAČMÁR, J., PENHAKER, M., HLAVÁČKOVÁ, M., PROKOP, L., SIKORA, T., LUKÁŠ, D. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou aplikaci. 2011. 7.
 2. VÁVRA, P., GREPL, J., PENHAKER, M., HLAVÁČKOVÁ, M., PROKOP, L., SIKORA, T. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou polosférickou aplikaci. 2011. 9.

 

Další výsledky (knižní publikace)

 1. VÁVRA, P. Laparoskopické radiofrekvenčně asistované resekce jater. Banská Bystrica: Marko BB, 2013. 185 s. ISBN 978-80-968076-7-3.2.

 

Další výsledky (kapitola v knize)

 1. PENHAKER, M., VÁVRA, P., HLAVÁČKOVÁ, M., KRAČMÁR, J., SIKORA, T., PROKOP, L. Linear surgical instrument for bipolar multielectrode radiofrequency ablation. In: Aspects of computational intelligence: theory and applications. Berlin: Springer, 2013, P. 307-333. ISBN 978-3-642-30667-9.
 2. VÁVRA, P. Transanální endoskopická mikrochirurgie (TEM). In: Praktická proktologie. Praha: Grada Publishing, 2013, S. 209-213. ISBN 978-80-247-3595-5.
 3. DOSTALÍK, J., VÁVRA, P. Laparoskopická resekce jater. In: Recidiva kolorektálního karcinomu. Praha: Grada, 2009, S. 270-274. ISBN 978-80-247-3026-4.

 

Citační ohlas

78 ISI WoS (bez autocitací)

106 SCOPUS (bez autocitací)

138 GOOGLE SCHOLAR (s autocitacemi)

 

h-index (ISI WoS): 4

h-index (SCOPUS): 5

 

Zvané přednášky

 • Colorectal cancer surgery - standards and novelties. Ljubljana, Slovinsko, 2006. Přednáška na téma: Laparoscopic Surgery for Colorectal Cancer.
 • Hammersmith Hospital, Imperial College London, Londýn, Velká Británie, 2007. Přednáška na téma: Laparoscopic Surgery for Rectal Cancer.
 • Sympózium péče o stomické pacienty. Liptovský Mikuláš, Slovensko, 2007. Přednáška na téma: Laparoskopická kolorektální chirurgie.
 • 8th Annual Conference of The Egyptian Society of Surgeons and Egyptian Group of Laparoendoscopic Surgeons. Ain El Sokhna, Egypt, 2009. Přednáška na téma: Laparoscopic Hand Assisted Aproach for Colorectal Cancer Liver Metastases.
 • 8th Annual Conference of The Egyptian Society of Surgeons and Egyptian Group of Laparoendoscopic Surgeons. Ain El Sokhna, Egypt, 2009. Přednáška na téma: Miniinvasive Surgery in Czech Republic.
 • 7th International Symposium of Coloproctology. Belgrade, Serbia, 2010. Přednáška na téma: RF Ablation of the Rectal Cancer
 • Symposium of treatment of colorectal cancer. Moscow, Russia, 2011. Přednáška na téma: Laparoscopic Liver Resections.
 • Asklepios Klinik Barmbek, 2013, Hamburk, Německo. Přednáška na téma: Laparoskopické radiofrekvenčně asistované resekce jater.

 

Ocenění

„THE BEST POSTER AWARD“. Vavra P., Zonca P., Faltyn J., Kopecky J.: Operative Treatment of haemorrhoids in Czech Republic at the end of the second millenium. Joint meeting of the Mediterranean Society of Coloproctology and the Israel Society of Colon and Rectal surgery, 2000, Israel.

 

„EL SAHWI AWARD FOR BEST RESEARCH". El Gendi AM, Vavra P, Pai M, Damrah O, Habib NA. Survival and outcome after combined resection-ablation of multiple bilobar colorectal liver metastases. 26th annual summer meeting of the Egyptian society of surgeons, 22-24 October 2008, Alexandria, Egypt.

 

COMMEMORATIVE AWARD for Penhaker M., Hlavackova M., Vavra P., Grepl J., Prokop L., Sikora T., Lukas D., Radiofrequency Surgical Instrument for Liver Ablation RONJA, The 7th International Exhibition of Inventions (Kunshan). China International Exhibition of Inventions New Techniques and Products, 9th - 12th November, 2012. China, Kunshan

 

Review of World Journal of Surgical Oncology manuscript: Impact of Lgr5 in Colorectal Cancer on Overall and Progression-Free Survival: A Systematic Review and Meta-analysis by Peng Li, Yong-guang Zou, Hai-zhen Yang, Rong-hua He, Rui Li (Department of Cardiology, Central Hospital of Xiao Gan, Hubei, China). World Journal of Surgical Oncology


Ke stažení: